342-0515/02 – History of Transport and Transport Technique (DDaDT)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits2
Subject guarantorIng. Jindřich Frič, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jindřich Frič, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLA209 Ing. Martin Blatoň, Ph.D.
FRI04 Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be informed about history of transport and transport techniques (road, rail, urban, air and water).

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět se zabývá historií vývoje všech dopravních oborů, především však silniční a železniční dopravy. Studenti se seznámí s historií provozu v rámci konkrétního druhu dopravy a s historií vývoje dopravních prostředků.

Compulsory literature:

Folprecht, J. Dějiny dopravy a dopravní techniky (Město a doprava). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006, 231 s. ISBN 80-248-1267-3 Folprecht, J. Dějiny vědy a techniky v dopravě (Věda, technika a my). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006, 60 s. ISBN 80-248-1018-2 Folprecht, J., Křivda, V., Frič, J., Olivková, I. Městská hromadná doprava (Vybrané statě). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005, 107 s. ISBN 80-248-0769-6 Folprecht J. Grafický průvodce historií silniční a městské dopravy. Pomůcka ke studiu předmětu "Dopravní inženýrství". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995, 118 s.

Recommended literature:

Tůma, J. Velký obrazový atlas dopravy, ARTIA, Praha, 1980 Hons, J. Čtení o Severní dráze Ferdinandově, ARTIA, Praha, 1985 Hons, J. Dějiny dopravy na území ČSSR, ALFA, Bratislava, 1975 Musil, J. Po stezkách k dálnicím, NADAS, Praha, 1986 Velkoborský, K. Plavba a vodní cesty, Dopravní nakladatelství, 1958 Ringes, V. Stezkou dějin naší dopravy, Dopravní nakladatelství, 1958

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná a zápočtová písemka - celkem max. 40 b. Účast na exkurzích - celkem max. 40 b. Aktivita na cvičeních - celkem max. 20 b.

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Úvod - význam poznání historie pro současnost a budoucnost 2 Prvotní dopravní systémy 3 Silniční dopravní prostředky 4 Silniční komunikace 5 Vodní doprava říční; Vodní doprava námořní 6 Železniční dopravní prostředky 7 Železniční dopravní cesta 8 Letecká doprava 9 Městská hromadná doprava nemotorizovaná; Městská hromadná doprava motorizovaná 10 Systémy hromadné dopravy; Nekonvenční dopravní systémy 11 Historie řízení dopravního provozu 12 Progresivní technické prvky v dopravě v současnosti 13 Perspektivy dopravní budoucnosti 14 Vztah vývoje dopravních prostředků s vývojem vědy a techniky, resp. společnosti Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Prvotní dopravní systémy 2 Silniční dopravní prostředky; Silniční komunikace 3 Vodní doprava říční; Vodní doprava námořní 4 Železniční dopravní prostředky; Železniční dopravní cesta 5 Letecká doprava 6 Městská hromadná doprava nemotorizovaná; Městská hromadná doprava motorizovaná 7 Systémy hromadné dopravy; Nekonvenční dopravní systémy 8 Historie řízení dopravního provozu 9 Progresivní technické prvky v dopravě v současnosti 10 Perspektivy dopravní budoucnosti 11 Vztah vývoje dopravních prostředků s vývojem vědy a techniky, resp. společnosti 12 Obhajoby semestrálních prací 13 Písemka 14 Zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 30  0 3
        Written exam Written test 30  0 3
        Other task type Other task type 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.