342-0516/01 – Transport Theory II (ToDII)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Rozšíření a prohloubení poznatků o matematické optimalizaci při řešení problémů technické a dopravní praxe. Využívání softwarových produktů při řešení složitých matematických modelů.

Compulsory literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Recommended literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Úvod do předmětu, základní pojmy teorie dopravy, pojem a struktura dopravních systémů, klasifikace úloh v dopravních systémech 2 Pevný podsystém dopravního systému – dopravní síť, základní pojmy, matematický aparát pro řešení úloh v dopravních sítích 3 Výpočet vzdáleností v dopravní síti – klasifikace algoritmů, praktické ukázky výpočtu 4 Rozmísťování obslužných středisek v dopravní síti, rajonizace (vytváření atrakčních obvodů) 5 Kapacita dopravní sítě a její výpočet 6 Pohyblivý podsystém dopravního systému – základní pojmy, optimalizace pomocí modelů lineárního programování 7 Dopravní úloha, základní pojmy a předpoklady pro řešení, ukázky výpočtu 8 Přiřazovací problém a jeho řešení 9 Optimalizace obsluhy uzlů dopravní sítě – základní pojmy a metody řešení 10 Optimalizace obsluhy úseků dopravní sítě – základní pojmy a metody řešení 11 Optimalizace oběhů náležitostí dopravních kompletů 12 Uzly dopravní sítě jako obslužné prvky dopravních systémů, základní pojmy, matematický aparát 13 Otevřené obslužné prvky dopravní sítě 14 Uzavřené obslužné prvky dopravní sítě Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Praktické příklady dopravních systémů, určení typu úlohy v návaznosti na zavedenou klasifikaci 2 Procvičování základních pojmů vztahujících se k dopravním sítím, praktické aplikace, způsoby popisu dopravní sítě 3 Vzdálenost v dopravní síti – příklady výpočtu 4 Rozmisťovací a rajonizační úlohy – praktické příklady 5 Výpočet kapacity dopravní sítě 6 Procvičení struktury matematického modelu, ukázky použití lineárního programování při řešení úloh z dopravní praxe 7 Aplikace algoritmů pro analytické řešení dopravní úlohy 8 Řešení přiřazovacího problému, ukázka použití maďarské metody, test č.1 9 Obsluha uzlů dopravní sítě – praktické příklady výpočtu 10 Obsluha úseků dopravní sítě - praktické příklady výpočtu 11 Optimalizace oběhů náležitostí dopravních kompletů – vzorový příklad 12 Příklady na zjišťování provozních charakteristik uzlů dopravní sítě jako otevřených obslužných prvků 13 Příklady na zjišťování provozních charakteristik uzlů dopravní sítě jako uzavřených obslužných prvků 14 Zápočtové cvičení – zápočtový test

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Examination Examination 55  6 3
        Exercises evaluation Credit 45  5 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.