342-0516/01 – Teorie dopravy II (ToDII)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolventi předmětu budou ovládat : - techniky sloužící k sestavení matematických modelů rozhodovacích problémů s důrazem na technické a dopravní aplikace, - řešící algoritmy sloužící k řešení technických a dopravních problémů (obsluha uzlů dopravní sítě, obsluha úseků dopravní sítě apod.), - metody sloužící k modelování obslužných systémů včetně jejich teoretické podstaty a postupy vedoucí ke stanovení provozních charakteristik obslužných systémů, - algoritmy související s návrhy dimenzování obslužných systémů, - matematické modelovací techniky související s popisem dopravních proudů, - postupy vedoucí k sestavení matematických modelů městských dopravních systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Rozšíření a prohloubení poznatků o matematické optimalizaci při řešení problémů technické a dopravní praxe. Využívání softwarových produktů při řešení složitých matematických modelů.

Povinná literatura:

CENEK, P.; KLIMA, V.; JANÁČEK, J.: Optimalizace dopravních a spojových procesů. ŽILINA: VŠDS V ŽILINE, 1994, ISBN 80-7100-197-X. ČERNÝ, J; KLUVÁNEK, P.: Základy matematickej teórie dopravy. BRATISLAVA: ALFA, 1990, ISBN 80-224-0099-8. JANÁČEK, J.: Matematické programování. ŽILINA: ŽU V ŽILINE, 1999, ISBN 80-7100-573-8. JANÁČEK, J.: Optimalizace na dopravních sítích. ŽILINA: ŽU V ŽILINE, 2002, ISBN 80-8070-031-1. KLUVÁNEK, P.; BRANDALÍK, F.: Operační analýza I. BRATISLAVA: ALFA, 1982. VOLEK, J.: Operační výzkum I. PARDUBICE: Univerzita Pardubice, 2002, ISBN 80-7194-410-6. VOLEK, J.; FRONCOVÁ, H.; MRAVÍKOVÁ, E.; STANKOVIANSKÁ, I.: Operačná analýza II. PRAHA: NADAS, 1990, ISBN 80-7100-025-6.

Doporučená literatura:

JANÁČEK, J.: Modelování komunikačních systémů I. PRAHA: NADAS, 1990, ISBN 80-7100-028-0. JANÁČEK, J.: Modelování komunikačních systémů II. ŽILINA: VŠDS V ŽILINE, 1992, ISBN 80-7100-070-1. PALÚCH, S.; PEŠKO, Š.: Kvantitatívne metódy v logistike. ŽILINA: ŽU V Žiline, 2006, ISBN 80-8070-636-0. PASTOR, O.; TUZAR, A.: Teorie dopravních systémů. PRAHA: ASPI, 2007, ISBN 978-80-7357-285-3. TUZAR, A; MAXA, P; SVOBODA, V.: Teorie dopravy. PRAHA: ČVUT V PRAZE, 1997, ISBN 80-01-01637-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Úvod do předmětu, základní pojmy teorie dopravy, pojem a struktura dopravních systémů, klasifikace úloh v dopravních systémech 2 Pevný podsystém dopravního systému – dopravní síť, základní pojmy, matematický aparát pro řešení úloh v dopravních sítích 3 Výpočet vzdáleností v dopravní síti – klasifikace algoritmů, praktické ukázky výpočtu 4 Rozmísťování obslužných středisek v dopravní síti, rajonizace (vytváření atrakčních obvodů) 5 Kapacita dopravní sítě a její výpočet 6 Pohyblivý podsystém dopravního systému – základní pojmy, optimalizace pomocí modelů lineárního programování 7 Dopravní úloha, základní pojmy a předpoklady pro řešení, ukázky výpočtu 8 Přiřazovací problém a jeho řešení 9 Optimalizace obsluhy uzlů dopravní sítě – základní pojmy a metody řešení 10 Optimalizace obsluhy úseků dopravní sítě – základní pojmy a metody řešení 11 Optimalizace oběhů náležitostí dopravních kompletů 12 Uzly dopravní sítě jako obslužné prvky dopravních systémů, základní pojmy, matematický aparát 13 Otevřené obslužné prvky dopravní sítě 14 Uzavřené obslužné prvky dopravní sítě Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Praktické příklady dopravních systémů, určení typu úlohy v návaznosti na zavedenou klasifikaci 2 Procvičování základních pojmů vztahujících se k dopravním sítím, praktické aplikace, způsoby popisu dopravní sítě 3 Vzdálenost v dopravní síti – příklady výpočtu 4 Rozmisťovací a rajonizační úlohy – praktické příklady 5 Výpočet kapacity dopravní sítě 6 Procvičení struktury matematického modelu, ukázky použití lineárního programování při řešení úloh z dopravní praxe 7 Aplikace algoritmů pro analytické řešení dopravní úlohy 8 Řešení přiřazovacího problému, ukázka použití maďarské metody, test č.1 9 Obsluha uzlů dopravní sítě – praktické příklady výpočtu 10 Obsluha úseků dopravní sítě - praktické příklady výpočtu 11 Optimalizace oběhů náležitostí dopravních kompletů – vzorový příklad 12 Příklady na zjišťování provozních charakteristik uzlů dopravní sítě jako otevřených obslužných prvků 13 Příklady na zjišťování provozních charakteristik uzlů dopravní sítě jako uzavřených obslužných prvků 14 Zápočtové cvičení – zápočtový test

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 55  39 3
        Zápočet Zápočet 45  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.