342-0521/01 – Dynamika silničních vozidel (DSV)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětuIng. Jaromír Široký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR0030 Ing. Lukáš Horňáček, Ph.D.
KUT0013 Ing. Kristýna Juříková Kutiová
KAL427 Ing. Tibor Kállai
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
SMI133 Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí a bude ovládat názvosloví, předpisy v silniční dopravě, pochopí dynamiku jízdy vozidla, valení kola, ovladatelnost a říditelnost.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Rozdělení a druhy silničních vozidel, základní údaje o vozidlech, koncepce, dynamika jízdy v podélném směru, hnací síla a jízdní odpory, valení automobilového kola, brzdění silničních vozidel, dynamika jízdy v příčném směru ovladatelnost, řiditelnost a směrová stabilita, spotřeba paliva, její stanovení a ovlivňování

Povinná literatura:

MATĚJKA, R.: Vozidla silniční dopravy I. VŠDS Žilina, Alfa Bratislava, 1990, ISBN 80-05-00392-7 Vyhláška MDS č.341/2002 Sb. O schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Doporučená literatura:

VLK, F.: Dynamika motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno 2000, ISBN 80-238-5273-6 VLK, F.: Koncepce motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno 2000, ISBN 80-238-5276-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti kontrolovány 2 písemnými pracemi během semestru a projektem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Legislativa provozu silničních vozidel, schvalování způsobilosti k provozu, rozdělení a druhy vozidel, základní části a ústrojí vozidel 2 Hnací síla na kolech automobilu, parametry motoru a převodného ústrojí, celková účinnost převodů 3 Odpor valení a stoupání, odpor vzduch a aerodynamika silničních vozidel 4 Odpor setrvačnosti a tahu, rovnováha sil a výkonů, měrné síly 5 Dynamické vlastnosti automobilu, nejvyšší rychlost a stoupavost vozidla 6 Charakteristiky zrychlení automobilu 7 Rozložení hmotnosti vozidla, poloha těžiště, vliv hnacího momentu na zatížení náprav 8 Požadavky na převodné ústrojí, určení minimálního a maximálního převodu, rozsah převodovky, počet rychlostních stupňů a jejich rozložení 9 Základní údaje pneumatik, druhy a označování plášťů) 10 Valení kola, silové poměry a pohybové stavy kola součinitel odporu valení, součinitel adheze, skluzové charakteristiky, boční síla, směrová úchylka kola 11 Brzdění automobilu a jeho průběh, Základní vztahy mechaniky brzdění, pohybová rovnice při brzdění, vliv brzdění na zatížení náprav 12 Ovladatelnost automobilu, řiditelnost, vliv boční pružnosti kol na řiditelnost, ovlivňování řiditelnosti, směrová stabilita, ovladatelnost při brzdění 13 Spotřeba paliva automobilů, charakteristiky spotřeby, metodiky určování spotřeby paliva, ovlivňování spotřeby paliva Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Základní údaje o vozidle, parametry hnacího ústrojí 2 Hnací síla na kolech automobilu, pružnost motoru 3 Odpor valení, stoupání, odpor vzduchu, stanovení čelní plochy automobilu 4 Odpor setrvačnosti, přesný a zjednodušený výpočet 5 Rovnováha sil a výkonů, stanovení nejvyšší rychlosti a stoupavosti 6 Určení výkonu motoru z požadavků celkové hmotnosti, maximální rychlosti a nejvyšší stoupavost 7 Charakteristiky zrychlení automobilu V(t) 8 Charakteristiky zrychlení automobilu a x(t) 9 Zatížení náprav, poloha těžiště, vliv hnacího momentu na zatížení náprav Návrh základních parametrů převodného ústrojí 10 Výpočet brzdné dráhy, stanovení střední hodnoty plného brzdného zpomalení, zatížení náprav automobilu při brzdění, parkovací brzdění 11 Řiditelnost, podmínka čistého odvalování kol při jízdě zatáčkou, šířka jízdního pruhu při průjezdu soupravy zatáčkou (kloubový autobus) 12 Příčná stabilita, podmínka smyku a překlopení 13 Kontrola semestrální práce, zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní
2012/2013 zimní
2011/2012 zimní