342-0522/01 – Renewal Theory II. (TO II)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Téma přednášky: Üvod do předmětu a opakování: Základní pojmy, histogramy,zákony rozdělení pravděpodobnosti, param. polohy Zkoušky spolehlivosti: Zkušební plány, přehled typů, zkoušky zrychlené a zkrácené, sestavení zkuš. plánů Zkoušky spolehlivosti: Využití pořadové statistiky Zkoušky spolehlivosti: Operativní plány, konfidenční úroveň Náklady životního cyklu (LCC): Fáze LCC, úkoly z pohledu údržby Náklady životního cyklu (LCC): Výpočet metodikou UNIFE Náklady životního cyklu (LCC): Optimalní délka života, Brownova metoda, metoda exponenciálních trendů Obnova vozidel: Součinitel pohotovosti, funkce obnovy, základní vztahy a využití Obnova vozidel: vztah bezporuchovosti, udržovatelnoti a zajištěnosti údržby Obnova vozidel: Objekty s více stavy, optimální interval prohlídek Numerické metody simulace v údržbě: Metoda MC, využití pro simulační modely údržby Software pro řízení údržby: modul PM programu SAP, deník oprav vozidel Další rozvoj teorie spolehlivosti rezerva Téma cvičení: Seznámení se s osnovou předmětu, organizace cvičení, zadání úloh a referátů Odhad parametrů rozdělení, bodové a intervalové odhady Sestavení zkušebních plánů, odhad parametrů určujících zkoušek spolehlivosti Odhad parametrů s využitím vlastností pořadové statistiky Ověřovací zkoušky, sestavení a vyhodnocení Test Praktická ukazka výpočtu LCC vybraného celku dopravního prostředku, metodika UNIFE Stanovení součinitele pohotovosti, funkce obnovy Hustota obnovy, využití 2D rozdělení, vztah bezporuchovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby Výpočet optimálních intervalů prohlídek Software pro řízení údržby Test Rezerva

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.