342-0522/01 – Teorie obnovy II (TO II)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Zkoušky spolehlivosti a metody výpočtu pro cenzurované soubory dat. Náklady životního cyklu vozidel (LCC), členění, výpočet metodikou UNIFE. Obnova vozidel, vztah mezi bezporuchovostí, opravitelnotní a zajištěním údržby (2D rozdělení). Numirecké metody simulace bezporuchovosti (metoda MC). Ekonomické aspekty obnovy, optimalizace.

Povinná literatura:

Daněk, A., Široký, J: Teorie obnovy dopravních prostředků, Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-568-3 Daněk, A., Široký, J., Famfulík, J.: Výpočetní metody obnovy dopravních prostředků, Repronis Ostrava, 1999 Daněk, A., Richtář, M.: Cvičení z teorie obnovy dopravních prostředků, Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0249-X Znamirovský, K. a kol.: Prevádzková spoľahlivosť strojov a agregátov, SNTL Praha, 1981 Stuchlý, V.: Teória údržby, ES VŠDS, Žilina, 1993 Moubray, J.: RCM - die Hohe Schule der Zuverlässigkeit von Produkten und Systemen, deutsche Übersetzung, Verlag moderne industrie, Landsberg 1996

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Téma přednášky: Üvod do předmětu a opakování: Základní pojmy, histogramy,zákony rozdělení pravděpodobnosti, param. polohy Zkoušky spolehlivosti: Zkušební plány, přehled typů, zkoušky zrychlené a zkrácené, sestavení zkuš. plánů Zkoušky spolehlivosti: Využití pořadové statistiky Zkoušky spolehlivosti: Operativní plány, konfidenční úroveň Náklady životního cyklu (LCC): Fáze LCC, úkoly z pohledu údržby Náklady životního cyklu (LCC): Výpočet metodikou UNIFE Náklady životního cyklu (LCC): Optimalní délka života, Brownova metoda, metoda exponenciálních trendů Obnova vozidel: Součinitel pohotovosti, funkce obnovy, základní vztahy a využití Obnova vozidel: vztah bezporuchovosti, udržovatelnoti a zajištěnosti údržby Obnova vozidel: Objekty s více stavy, optimální interval prohlídek Numerické metody simulace v údržbě: Metoda MC, využití pro simulační modely údržby Software pro řízení údržby: modul PM programu SAP, deník oprav vozidel Další rozvoj teorie spolehlivosti rezerva Téma cvičení: Seznámení se s osnovou předmětu, organizace cvičení, zadání úloh a referátů Odhad parametrů rozdělení, bodové a intervalové odhady Sestavení zkušebních plánů, odhad parametrů určujících zkoušek spolehlivosti Odhad parametrů s využitím vlastností pořadové statistiky Ověřovací zkoušky, sestavení a vyhodnocení Test Praktická ukazka výpočtu LCC vybraného celku dopravního prostředku, metodika UNIFE Stanovení součinitele pohotovosti, funkce obnovy Hustota obnovy, využití 2D rozdělení, vztah bezporuchovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby Výpočet optimálních intervalů prohlídek Software pro řízení údržby Test Rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 65  16 3
        Zápočet Zápočet 35  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.