342-0523/01 – Road Vehicles I (SV I)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits6
Subject guarantorIng. Michal Richtář, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Rostislav Matějka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAT42 doc. Ing. Rostislav Matějka, CSc.
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 14+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will acquire skills of construction and engineering calculations of road vehicle driveline.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

1. Automobilové spojky, druhy, účel, činnost, konstrukce, návrh základních parametrů, tepelné namáhání třecí spojky, pevnostní výpočet součástí spojky. 2. Volnoběžka, druhy, účel, činnost, konstrukce, výpočet. 3. Převodovky automobilů, druhy, účel, činnost, konstrukce, kinematická schémata. 4. Převodovky dvojhřídelové, trojhřídelové a planetové, planetová soukolí –Willisova rovnice. 5. Přídavné a rozdělovací převodovky, vícestupňové převodovky. 6. Hydrodynamický měnič momentu, hydromechanické převodovky M1 a M3, hydrostatické, třecí řemenové převodovky. 7. Kloubové a spojovací hřídele, druhy, konstrukce, kinematika křížového kloubu. 8. Homokinetický kloub, návrh základních parametrů, pevnostní výpočet. 9. Převody hnacích náprav, pohon více náprav, rozvodovky. 10. Druhy stálého převodu, ozubená soukolí stálého převodu. 11. Síly v soukolí s obloukovými zuby, uložení kol. 12. Diferenciál, druhy, účel, činnost, konstrukce, teorie diferenciálu, účinnost. 13. Diferenciály se zvýšenou svorností, svornost. 14. Závěr diferenciálu, pevnostní výpočet součástí kuželové diferenciálu.

Compulsory literature:

Matějka, R.: Vozidla silniční dopravy II. VŠDS Žilina, Alfa Bratislava, 1981, ISBN 80-7100-074-4 Richtář, M., Šmiraus, J., Dresler, P., M9 - Stavba silničních vozidel, Dostupné z: http://www.vvvd.cz/m9-stavba-silnicnich-vozidel-24.html, ISBN 978-80-248-3264-7 Crolla, D. A., Automotive Engineering - Powertrain, Chassis System and Vehicle Body, Elsevier Burlington, 2009, ISBN 978-1-85617-577-7 http://homel.vsb.cz/~dor028/Opory/ Stone, R. Ball, J, Automotive Engineering Fundamentals, ISBN 0-7680-0987-1

Recommended literature:

Liščák, Š., Matějka, R., Rievaj, V., Šulgan, M.,: Prevádzkové charakteristiky vozidiel II. EDIS – Vydavatelstvo Žilinskej univerzity, Žilina, 2005. ISBN 80-8070-388-4, Slovakia Vlk, F., Převodová ústrojí motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno 2000,, ISBN 80-238-5275-2

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Znalosti jsou kontrolovány ve dvou písemných pracích .

E-learning

Other requirements

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Automobilové spojky, účel, druhy, funkce,činnost spojky při rozjezdu, součásti spojky, třecí kotouč, pružiny, vypínací a ovládací ústrojí 2 Určení základních rozměrů spojky, měrná práce a oteplení spojky při rozjezdu, pevnostní výpočet součástí spojky 3 Spojky dvojité a podvojné, brzda spojky. Spojky odstředivé a elektromagnetické. Kapalinové spojky, činnost a skluz spojky. Volnoběžky, druhy, činnost, podmínka svornosti 4 Převodovky automobilů, účel, druhy, převodovky s ozubenými koly dvoj- a trojhřídelové, způsob řazení, synchronizace 5 Planetové převodovky, kinematika soukolí, Willisova rovnice, podmínka smontovatelnosti planetových soukolí, konstrukce planetových převodovek 6 Přídavné a rozdělovací převodovky. Uspořádání vícestupňových převodovek Stavba mechanických převodovek, konstrukční a pevnostní ukazatele převodovek 7 Polosamočinné mechanické převodovky. Hydrodynamický měnič momentu účel, funkce. Hydromechanické samočinné převodovky pro M1 a M3 8 Samočinné převodovky s komplexním HdM (Praga, ZF) , diferenciální (Voith) a s rotujícím převáděčem (Renk). Řadicí ústrojí samočinných převodovek 9 Polosamočinné hydromechanické převodovky. Převodovky hydrostatické Třecí a řemenové převodovky na principu variátoru 10 Spojovací a kloubové hřídele, druhy a uspořádání, klouby kovové a pružné, kinematika křížového kloubu, kritické otáčky, homokinetický kloub, 11 Převody hnacích náprav, rozvodky, druhy stálého převodu, násobné převody, pohon více náprav, ozubená kola stálého převodu 12 Uložení kol rozvodovky, radiální a axiální síly v soukolí, konstrukční a pevnostní ukazatele ozubených kol rozvodovky. Diferenciály, účel, druhy. 13 Teorie diferenciálu, účinnost a svornost, diferenciály souměrné a nesouměrné, se zvýšenou svorností, závěr diferenciálu, pevnostní výpočet součástí diferenciálu Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Kontrolní výpočet spojky obvodovými pružinami pro nákladního automobil, návrh rozměrů obložení, návrh pružin, 2 Návrh spojkového hřídele, drážkování 3 Kontrola oteplení spojky při rozjezdu 4 Kinematická schémata a určení převodů dvoj – a tříhřídelových převodvek 5 Kinematická schémata planetových převodů a jejich aplikace v přídavných převodovkách 6 Kinematická schémata a určení převodů převodek Praga 10P80, 9P140 a 14 PS150 7 Určení celkových převodů nákladních automobilů Tatra T 148 a T 815 8 Určení průběhu nerovnoměrnosti chodu křížového kloubu kloubového hřídele 9 Pevnostní výpočet kloubového hřídele, hřídel, čepy kříže, vidlice, jehlová ložiska, kritické otáčky 10 Určení radiálních axiálních sil na pastorku rozvodovky 11 Návrh uložení soukolí rozvodovky 12 Návrh a pevnostní výpočet součástí diferenciálu, měrný tlak mezi satelitem a klecí diferenciálu 13 Kontrola semestrální práce, zápočet

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Automobilové spojky, účel, druhy, funkce,činnost spojky při rozjezdu, součásti spojky, třecí kotouč, pružiny, vypínací a ovládací ústrojí 2 Určení základních rozměrů spojky, měrná práce a oteplení spojky při rozjezdu, pevnostní výpočet součástí spojky 3 Spojky dvojité a podvojné, brzda spojky. Spojky odstředivé a elektromagnetické. Kapalinové spojky, činnost a skluz spojky. Volnoběžky, druhy, činnost, podmínka svornosti 4 Převodovky automobilů, účel, druhy, převodovky s ozubenými koly dvoj- a trojhřídelové, způsob řazení, synchronizace 5 Planetové převodovky, kinematika soukolí, Willisova rovnice, podmínka smontovatelnosti planetových soukolí, konstrukce planetových převodovek 6 Přídavné a rozdělovací převodovky. Uspořádání vícestupňových převodovek Stavba mechanických převodovek, konstrukční a pevnostní ukazatele převodovek 7 Polosamočinné mechanické převodovky. Hydrodynamický měnič momentu účel, funkce. Hydromechanické samočinné převodovky pro M1 a M3 8 Samočinné převodovky s komplexním HdM (Praga, ZF) , diferenciální (Voith) a s rotujícím převáděčem (Renk). Řadicí ústrojí samočinných převodovek 9 Polosamočinné hydromechanické převodovky. Převodovky hydrostatické Třecí a řemenové převodovky na principu variátoru 10 Spojovací a kloubové hřídele, druhy a uspořádání, klouby kovové a pružné, kinematika křížového kloubu, kritické otáčky, homokinetický kloub, 11 Převody hnacích náprav, rozvodky, druhy stálého převodu, násobné převody, pohon více náprav, ozubená kola stálého převodu 12 Uložení kol rozvodovky, radiální a axiální síly v soukolí, konstrukční a pevnostní ukazatele ozubených kol rozvodovky. Diferenciály, účel, druhy. 13 Teorie diferenciálu, účinnost a svornost, diferenciály souměrné a nesouměrné, se zvýšenou svorností, závěr diferenciálu, pevnostní výpočet součástí diferenciálu Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Kontrolní výpočet spojky obvodovými pružinami pro nákladního automobil, návrh rozměrů obložení, návrh pružin, 2 Návrh spojkového hřídele, drážkování 3 Kontrola oteplení spojky při rozjezdu 4 Kinematická schémata a určení převodů dvoj – a tříhřídelových převodvek 5 Kinematická schémata planetových převodů a jejich aplikace v přídavných převodovkách 6 Kinematická schémata a určení převodů převodek Praga 10P80, 9P140 a 14 PS150 7 Určení celkových převodů nákladních automobilů Tatra T 148 a T 815 8 Určení průběhu nerovnoměrnosti chodu křížového kloubu kloubového hřídele 9 Pevnostní výpočet kloubového hřídele, hřídel, čepy kříže, vidlice, jehlová ložiska, kritické otáčky 10 Určení radiálních axiálních sil na pastorku rozvodovky 11 Návrh uložení soukolí rozvodovky 12 Návrh a pevnostní výpočet součástí diferenciálu, měrný tlak mezi satelitem a klecí diferenciálu 13 Kontrola semestrální práce, zápočet

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner