342-0523/02 – Road Vehicles I (SV I)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantorIng. Michal Richtář, Ph.D.Subject version guarantorIng. Michal Richtář, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2022/2023
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 14+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will acquire skills of construction and engineering calculations of road vehicle driveline.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

1. Automobilové spojky, druhy, účel, činnost, konstrukce, návrh základních parametrů, tepelné namáhání třecí spojky, pevnostní výpočet součástí spojky. 2. Volnoběžka, druhy, účel, činnost, konstrukce, výpočet. 3. Převodovky automobilů, druhy, účel, činnost, konstrukce, kinematická schémata. 4. Převodovky dvojhřídelové, trojhřídelové a planetové, planetová soukolí –Willisova rovnice. 5. Přídavné a rozdělovací převodovky, vícestupňové převodovky. 6. Hydrodynamický měnič momentu, hydromechanické převodovky M1 a M3, hydrostatické, třecí řemenové převodovky. 7. Kloubové a spojovací hřídele, druhy, konstrukce, kinematika křížového kloubu. 8. Homokinetický kloub, návrh základních parametrů, pevnostní výpočet. 9. Převody hnacích náprav, pohon více náprav, rozvodovky. 10. Druhy stálého převodu, ozubená soukolí stálého převodu. 11. Síly v soukolí s obloukovými zuby, uložení kol. 12. Diferenciál, druhy, účel, činnost, konstrukce, teorie diferenciálu, účinnost. 13. Diferenciály se zvýšenou svorností, svornost. 14. Závěr diferenciálu, pevnostní výpočet součástí kuželové diferenciálu.

Compulsory literature:

Matějka, R.: Vozidla silniční dopravy II. VŠDS Žilina, Alfa Bratislava, 1981, ISBN 80-7100-074-4 Richtář, M., Šmiraus, J., Dresler, P., M9 - Stavba silničních vozidel, Dostupné z: http://www.vvvd.cz/m9-stavba-silnicnich-vozidel-24.html, ISBN 978-80-248-3264-7 Crolla, D. A., Automotive Engineering - Powertrain, Chassis System and Vehicle Body, Elsevier Burlington, 2009, ISBN 978-1-85617-577-7 http://homel.vsb.cz/~dor028/Opory/ Stone, R. Ball, J, Automotive Engineering Fundamentals, ISBN 0-7680-0987-1

Recommended literature:

Liščák, Š., Matějka, R., Rievaj, V., Šulgan, M.,: Prevádzkové charakteristiky vozidiel II. EDIS – Vydavatelstvo Žilinskej univerzity, Žilina, 2005. ISBN 80-8070-388-4, Slovakia Vlk, F., Převodová ústrojí motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno 2000,, ISBN 80-238-5275-2

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Vehicle clutches, types, functionality, design, basic parameters, clutch calculations. Gearboxes, types, functionality, design, basic parameters, calculations, planetary gearset, Willis formula, torque converters, variators. Driving shafts, axle drives, types, functionality, design, basic parameters.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2022/2023 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2015/2016 Summer
2012/2013 Summer
2009/2010 Summer