342-0523/03 – Silniční vozidla I (SV I)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětuIng. Michal Richtář, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michal Richtář, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si osvojí znalosti z konstrukce a výpočtů hnacího ústrojí silničních vozidel.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Automobilové spojky, druhy, účel, činnost, konstrukce, návrh základních parametrů, tepelné namáhání třecí spojky, pevnostní výpočet součástí spojky. Volnoběžka, druhy, účel, činnost, konstrukce, výpočet. Převodovky automobilů, druhy, účel, činnost, konstrukce, kinematická schémata, převodovky, dvoj-, trojhřídelové a planetové, planetová soukolí – Willisova rovnice, přídavné a rozdělovací převodovky, vícestupňové převodovky, hydrodynamický měnič momentu, hydromechanické převodovky M1 a M3, hydrostatické, třecí řemenové převodovky, kloubové a spojovací hřídele, druhy, konstrukce, kinematika křížového kloubu, homokinetický kloub, návrh základních parametrů, pevnostní výpočet, převody hnacích náprav, pohon více náprav, rozvodovky, druhy stálého převodu, ozubená soukolí stálého převodu, síly v soukolí s obloukovými zuby, uložení kol, diferenciál, druhy, účel, činnost, konstrukce, teorie diferenciálu, účinnost a svornost, závěr diferenciálu, pevnostní výpočet součástí kuželové diferenciálu

Povinná literatura:

MATĚJKA, R.: Vozidla silniční dopravy II. VŠDS Žilina, Alfa Bratislava, 1981, ISBN 80-7100-074-4 Stone, R. Ball, J, Automotive Engineering Fundamentals, ISBN 0-7680-0987-1

Doporučená literatura:

VLK, F.: Převodová ústrojí motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno 2000,, ISBN 80-238-5275-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Automobilové spojky, účel, druhy, funkce,činnost spojky při rozjezdu, součásti spojky, třecí kotouč, pružiny, vypínací a ovládací ústrojí 2 Určení základních rozměrů spojky, měrná práce a oteplení spojky při rozjezdu, pevnostní výpočet součástí spojky 3 Spojky dvojité a podvojné, brzda spojky. Spojky odstředivé a elektromagnetické. Kapalinové spojky, činnost a skluz spojky. Volnoběžky, druhy, činnost, podmínka svornosti 4 Převodovky automobilů, účel, druhy, převodovky s ozubenými koly dvoj- a trojhřídelové, způsob řazení, synchronizace 5 Planetové převodovky, kinematika soukolí, Willisova rovnice, podmínka smontovatelnosti planetových soukolí, konstrukce planetových převodovek 6 Přídavné a rozdělovací převodovky. Uspořádání vícestupňových převodovek Stavba mechanických převodovek, konstrukční a pevnostní ukazatele převodovek 7 Polosamočinné mechanické převodovky. Hydrodynamický měnič momentu účel, funkce. Hydromechanické samočinné převodovky pro M1 a M3 8 Samočinné převodovky s komplexním HdM (Praga, ZF) , diferenciální (Voith) a s rotujícím převáděčem (Renk). Řadicí ústrojí samočinných převodovek 9 Polosamočinné hydromechanické převodovky. Převodovky hydrostatické Třecí a řemenové převodovky na principu variátoru 10 Spojovací a kloubové hřídele, druhy a uspořádání, klouby kovové a pružné, kinematika křížového kloubu, kritické otáčky, homokinetický kloub, 11 Převody hnacích náprav, rozvodky, druhy stálého převodu, násobné převody, pohon více náprav, ozubená kola stálého převodu 12 Uložení kol rozvodovky, radiální a axiální síly v soukolí, konstrukční a pevnostní ukazatele ozubených kol rozvodovky. Diferenciály, účel, druhy. 13 Teorie diferenciálu, účinnost a svornost, diferenciály souměrné a nesouměrné, se zvýšenou svorností, závěr diferenciálu, pevnostní výpočet součástí diferenciálu Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Kontrolní výpočet spojky obvodovými pružinami pro nákladního automobil, návrh rozměrů obložení, návrh pružin, 2 Návrh spojkového hřídele, drážkování 3 Kontrola oteplení spojky při rozjezdu 4 Kinematická schémata a určení převodů dvoj – a tříhřídelových převodvek 5 Kinematická schémata planetových převodů a jejich aplikace v přídavných převodovkách 6 Kinematická schémata a určení převodů převodek Praga 10P80, 9P140 a 14 PS150 7 Určení celkových převodů nákladních automobilů Tatra T 148 a T 815 8 Určení průběhu nerovnoměrnosti chodu křížového kloubu kloubového hřídele 9 Pevnostní výpočet kloubového hřídele, hřídel, čepy kříže, vidlice, jehlová ložiska, kritické otáčky 10 Určení radiálních axiálních sil na pastorku rozvodovky 11 Návrh uložení soukolí rozvodovky 12 Návrh a pevnostní výpočet součástí diferenciálu, měrný tlak mezi satelitem a klecí diferenciálu 13 Kontrola semestrální práce, zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  23
        Zkouška Zkouška 55  6
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Master Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok