342-0523/05 – Road Vehicles I (SV I)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantorIng. Michal Richtář, Ph.D.Subject version guarantorIng. Michal Richtář, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type A
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAP0033 Ing. Filip Lapuník
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 3+2
Part-time Graded credit 14+7

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will acquire skills of construction and engineering calculations of road vehicle driveline.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

1. Automobilové spojky, druhy, účel, činnost, konstrukce, návrh základních parametrů, tepelné namáhání třecí spojky, pevnostní výpočet součástí spojky. 2. Volnoběžka, druhy, účel, činnost, konstrukce, výpočet. 3. Převodovky automobilů, druhy, účel, činnost, konstrukce, kinematická schémata. 4. Převodovky dvojhřídelové, trojhřídelové a planetové, planetová soukolí –Willisova rovnice. 5. Přídavné a rozdělovací převodovky, vícestupňové převodovky. 6. Hydrodynamický měnič momentu, hydromechanické převodovky M1 a M3, hydrostatické, třecí řemenové převodovky. 7. Kloubové a spojovací hřídele, druhy, konstrukce, kinematika křížového kloubu. 8. Homokinetický kloub, návrh základních parametrů, pevnostní výpočet. 9. Převody hnacích náprav, pohon více náprav, rozvodovky. 10. Druhy stálého převodu, ozubená soukolí stálého převodu. 11. Síly v soukolí s obloukovými zuby, uložení kol. 12. Diferenciál, druhy, účel, činnost, konstrukce, teorie diferenciálu, účinnost. 13. Diferenciály se zvýšenou svorností, svornost. 14. Závěr diferenciálu, pevnostní výpočet součástí kuželové diferenciálu.

Compulsory literature:

Matějka, R.: Vozidla silniční dopravy II. VŠDS Žilina, Alfa Bratislava, 1981, ISBN 80-7100-074-4 Richtář, M., Šmiraus, J., Dresler, P., M9 - Stavba silničních vozidel, Dostupné z: http://www.vvvd.cz/m9-stavba-silnicnich-vozidel-24.html, ISBN 978-80-248-3264-7 Crolla, D. A., Automotive Engineering - Powertrain, Chassis System and Vehicle Body, Elsevier Burlington, 2009, ISBN 978-1-85617-577-7 http://homel.vsb.cz/~dor028/Opory/ Stone, R. Ball, J, Automotive Engineering Fundamentals, ISBN 0-7680-0987-1

Recommended literature:

Liščák, Š., Matějka, R., Rievaj, V., Šulgan, M.,: Prevádzkové charakteristiky vozidiel II. EDIS – Vydavatelstvo Žilinskej univerzity, Žilina, 2005. ISBN 80-8070-388-4, Slovakia Vlk, F., Převodová ústrojí motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno 2000,, ISBN 80-238-5275-2

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Znalosti jsou kontrolovány písemnou prací v půlce a na konci semestru.

E-learning

Other requirements

Znalosti jsou kontrolovány písemnou prací v půlce a na konci semestru.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět je zaměřen na získání znalostí funkce, konstrukce a výpočtů převodných ústrojí silničních vozidel, tedy hnacího řetězce vozidel. Osnova: 1. Automobilové spojky, druhy, účel, činnost, konstrukce, návrh základních parametrů, tepelné namáhání třecí spojky, pevnostní výpočet součástí spojky. 2. Volnoběžka, druhy, účel, činnost, konstrukce, výpočet. 3. Převodovky automobilů, druhy, účel, činnost, konstrukce, kinematická schémata. 4. Převodovky dvojhřídelové, trojhřídelové a planetové, planetová soukolí –Willisova rovnice. 5. Přídavné a rozdělovací převodovky, vícestupňové převodovky. 6. Hydrodynamický měnič momentu, hydromechanické převodovky M1 a M3, hydrostatické, třecí řemenové převodovky. 7. Kloubové a spojovací hřídele, druhy, konstrukce, kinematika křížového kloubu. 8. Homokinetický kloub, návrh základních parametrů, pevnostní výpočet. 9. Převody hnacích náprav, pohon více náprav, rozvodovky. 10. Druhy stálého převodu, ozubená soukolí stálého převodu. 11. Síly v soukolí s obloukovými zuby, uložení kol. 12. Diferenciál, druhy, účel, činnost, konstrukce, teorie diferenciálu, účinnost. 13. Diferenciály se zvýšenou svorností, svornost. 14. Závěr diferenciálu, pevnostní výpočet součástí kuželové diferenciálu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: To complete the course, students must submit and defend semester programs. Based on the defense of the programs, students can pass a graded credit, which consists of a written and an oral part

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: To complete the course, students must submit and defend semester programs. Based on the defense of the programs, students can pass a graded credit, which consists of a written and an oral part

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment SSV P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment SSV K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment SSV K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment SSV P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment SSV P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment SSV K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment SSV P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment SSV K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment SSV K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment SSV P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment SSV P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S02) Transport Equipment SSV K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2022/2023 Winter
2021/2022 Winter
2019/2020 Winter