342-0524/01 – Silniční vozidla II (SV II)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity6
Garant předmětuIng. Michal Richtář, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Michal Richtář, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOR0030 Ing. Lukáš Horňáček, Ph.D.
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
SMI133 Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student si osvojí znalosti v oblati konstrukce a výpočtů podvozků silničních vozidel, pružící soustavy, řízení a brzd a brzdových soustav

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Části podvozku silničních vozidel. Rámy, konstrukce rámu žebřinového, páteřového a příhradového. Nápravy, druhy, tuhé nápravy řídicí, čep kola a rejdový čep. Tuhé hnací nápravy, uložení hnacích kol, hnací hřídele náprav.Výkyvné nápravy a polonápravy, nápravy kyvadlové, nezávislé zavěšení kol. Kola silničních vozidel, hlava, disky a hvězdic, ráfek, pláště, ochranné vložky, ventily. Pružicí soustava, požadavky, druhy pružicích soustav, druhy pružin, jejich charakteristiky, tlumiče pružení, funkce druhy, činnost, charakteristiky, stabilizátory a dorazy. Řídicí ústrojí silničních vozidel, účel, druhy, činnost, součásti řízení, převod řízení, řídicí mechanismy s posilovačem. Brzdové soustavy, přímočinné, s posilovačem, strojní, s mechanickým, kapalinový a vzduchovým převodem, zapojení okruhů, brzdy bubnové a kotoučové, součásti brzd, funkce a činnost, Strojní vzducho-kapalinové brzdy a vzduchové soustavy, jejich přístroje a činnost, brzda provozní, nouzová, parkovací a odlehčovací. Karosérie, druhy, požadavky, parametry pracoviště řidiče, výhled z vozidla. Příslušenství a výstroj silničních vozidel

Povinná literatura:

VLK, F. Podvozky motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno 2000, , ISBN 80-238-5274-4

Doporučená literatura:

VLK, F. Karosérie motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno 2000, ISBN 80-238-5277-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti budou kontrolovány písemnou prací.

E-learning

Další požadavky na studenta

Týden Náplň přednášek 1 Rámy silničních vozidel, konstrukce rámu žebřinového, podélníky, příčky, uzly konstrukce rámu p

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Rámy silničních vozidel, konstrukce rámu žebřinového, podélníky, příčky, uzly konstrukce rámu páteřového a příhradového, namáhání a výpočet podélníku žebřinového ránu. 2 Nápravy, druhy, tuhé nápravy řídicí, nápravnice, čep kola a rejdový čep návrh a pevnostní výpočet. 3 Tuhé hnací nápravy, uložení hnacích kol, pevnostní výpočet mostu hnací nápravy, hnací hřídele náprav , uspořádání a návrh , podélné a příčné ustavení tuhých náprav 4 Výkyvné nápravy a polonápravy, nápravy kyvadlové, nezávislé zavěšení kol, nápravy lichoběžníkové, Mc Pherson, víceprvkové závěsy 5 Kola silničních vozidel, hlava, disky a hvězdice, ráfek, pláště, ochranné vložky, ventily, uchycení pneumatik k hlavě kola, problematika náhradní pneumatiky 6 Pružicí soustava, požadavky, druhy pružicích soustav, druhy pružin, pružiny listové klasické a parabolické, pružiny vinuté, torzní, vzduchové a polyuretanové, jejich charakteristiky, 7 Ovlivňování charakteristik pružin, pevnostní výpočty pružin. Tlumiče pružení, funkce druhy, činnost, charakteristiky, stabilizátory a dorazy. 8 Řídicí ústrojí silničních vozidel, účel, druhy, činnost, součásti řízení, převod řízení, řídicí mechanismy s posilovačem pro M1, M2 a M3, 9 Návrh a pevnostní výpočet součástí řízení 10 Brzdové soustavy, účel, druhy, soustavy přímočinné, s posilovačem, strojní, s mechanickým, kapalinový a vzduchovým převodem, 11 Zapojení okruhů, brzdy bubnové a kotoučové, součásti brzd, funkce a činnost, Strojní vzducho-kapalinové brzdy a vzduchové soustavy, jejich přístroje a činnost, brzda provozní, nouzová, parkovací a odlehčovací. 12 Karosérie, druhy, bezpečnostní a provozní požadavky, karosérie M1, M2 a M3, parametry pracoviště řidiče, výhled z vozidla. 13 Příslušenství silničních vozidel, závěs pro přívěs, točnice tahače návěsů, navijáky. Výstroj silničních vozidel oznamovače, ukazatele, tachograf, vytápěcí a větrací soustavy Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Výpočet průřezových modulů v ohybu pro profily podélníků rámů 2 Výpočet a návrh podélníku žebřinového rámu nákladního automobilu 3 Výpočet a návrh nápravnice přední, řídicí, tuhé nápravy nákladního automobilu 4 Výpočet a návrh čepu kola přední, řídicí, tuhé nápravy nákladního automobilu 5 Výpočet a návrh rejdového čepu přední, řídicí, tuhé nápravy nákladního automobilu 6 Výpočet a návrh mostu zadní,hnací, tuhé nápravy nákladního automobilu 7 Výpočet a návrh vinutých pružin náprav osobního automobilu 8 Výpočet a návrh listových pružin náprav nákladního automobilu 9 Výpočet a návrh torzních pružin (tyčí) 10 Určení převodu řízení, výpočet a návrh součástí řízení 11 Výpočet a návrh bubnové kolové brzdy 12 Výpočet a návrh kotoučové kolové brzdy 13 Kontrola semestrální práce, zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 55  5 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní