342-0525/01 – Organizace a řízení dopravy I (OŘD I)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jindřich Frič, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI04 Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student je schopen se orientovat v základních pojmech z oblasti organizace a řízení silniční dopravy - pozemní komunikace, křižovatky, přechody pro chodce, cyklistická doprava, železniční přejezdy atd. Student se orientuje v dopravních průzkumech a metodách dopravního prognózování.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět je věnován úvodu do problematiky dopravního inženýrství - základní pojmy a principy řízení. Dále je probrána problematika dopravních průzkumů a dopravního prognózování.

Povinná literatura:

Folprecht, J.; Křivda, V. Organizace a řízení dopravy I. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 158 s. ISBN 80-248-1030-1 Křivda, Vladislav. Základy organizace a řízení silniční dopravy. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 170 s. ISBN 80-248-1253-3 Medelská V., Jirava P., Nop D., Rojan J. Dopravné inžinierstvo. 1. vyd. Alfa Bratislava, 1991, 376 s. ISBN 80-05-00737-X

Doporučená literatura:

Folprecht, J.; Křivda, V. Organizace a řízení dopravy I. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 158 s. ISBN 80-248-1030-1 Křivda, Vladislav. Základy organizace a řízení silniční dopravy. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 170 s. ISBN 80-248-1253-3 Medelská V., Jirava P., Nop D., Rojan J. Dopravné inžinierstvo. 1. vyd. Alfa Bratislava, 1991, 376 s. ISBN 80-05-00737-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet (průběžná a zápočtová písemka - celkem max. 20 b.; semestrální práce - celkem max. 10 b.; aktivita a účast na cvičeních - celkem max. 5 b.; Celkem za zápočet max. 35 b.). Zkouška (3 otázky po 20 b., 1 otázka za 5 b.). Celkové hodnocení: 51 - 100 b.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou definovanány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Historie řízení dopravy. 2 Základy teorie řízení. 3 Dopravní průzkumy a analýzy. 4 Metodika, technika automatizovaného sběru dat. 5 Světelné signalizační zařízení (SSZ), jeho komponenty a způsoby použití. 6 Způsoby výpočtu programů SSZ. 7 Liniová a plošná koordinace. 8 Automatizované systémy centrálního řízení (principy TRANSYT, SCOOT, SCATS MOTION). 9 Inteligentní dopravní systémy. 10 Dispečerské řízení provozu MHD, automatizované řízení dispečinku. 11 Preference MHD. 12 Teorie a praxe stat. a dyn. preference MHD. 13 Telematika v dopravě. 14 Bezpečnostní systémy na komunikacích. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Teorie řízení. 2 Dopravní průzkumy a analýzy. 3 Příprava dopravního průzkumu. 4 Realizace dopravního průzkumu. 5 Vyhodnocení a analýza dopravního průzkumu. 6 Světelné signalizační zařízení (SSZ), jeho komponenty a způsoby použití. 7 Způsoby výpočtu programů SSZ. 8 Liniová a plošná koordinace. 9 Praktický návrh řízení SSZ. 10 Inteligentní dopravní systémy. Dispečerské řízení provozu MHD, automatizované řízení dispečinku. 11 Preference MHD. Teorie a praxe stat. a dyn. preference MHD. 12 Telematika v dopravě. Bezpečnostní systémy na komunikacích. 13 Závěrečná písemka 14 Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 65  0 3
        Zápočet Zápočet 35  20 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.