342-0525/02 – Organizace a řízení dopravy I (OŘD I)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jindřich Frič, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI04 Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student je schopen se orientovat v základních pojmech z oblasti organizace a řízení silniční dopravy - pozemní komunikace, křižovatky, přechody pro chodce, cyklistická doprava, železniční přejezdy atd. Student se orientuje v dopravních průzkumech a metodách dopravního prognózování.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět je věnován úvodu do problematiky dopravního inženýrství - základní pojmy a principy řízení. Dále je probrána problematika dopravních průzkumů a dopravního prognózování.

Povinná literatura:

Folprecht, J.; Křivda, V. Organizace a řízení dopravy I. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 158 s. ISBN 80-248-1030-1 Křivda, Vladislav. Základy organizace a řízení silniční dopravy. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 170 s. ISBN 80-248-1253-3 Medelská V., Jirava P., Nop D., Rojan J. Dopravné inžinierstvo. 1. vyd. Alfa Bratislava, 1991, 376 s. ISBN 80-05-00737-X

Doporučená literatura:

Folprecht, J.; Křivda, V. Organizace a řízení dopravy I. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 158 s. ISBN 80-248-1030-1 Křivda, Vladislav. Základy organizace a řízení silniční dopravy. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 170 s. ISBN 80-248-1253-3 Medelská V., Jirava P., Nop D., Rojan J. Dopravné inžinierstvo. 1. vyd. Alfa Bratislava, 1991, 376 s. ISBN 80-05-00737-X

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet (průběžná a zápočtová písemka - celkem max. 20 b.; semestrální práce - celkem max. 10 b.; aktivita a účast na cvičeních - celkem max. 5 b.; Celkem za zápočet max. 35 b.). Zkouška (3 otázky po 20 b., 1 otázka za 5 b.). Celkové hodnocení: 51 - 100 b.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejdou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Historie vývoje. 2 Základní faktory rozvoje, doprava a urbanismus. Postavení dopravy ve společnosti. 3 Doprava a přeprava, způsoby realizace přepravních vztahů. 4 Zásady a způsoby organizace a regulace silniční a městské dopravy. Hybnost … 5 Základní komunikační systémy ve městech. 6 Parkování a odstavování vozidel, systémy P+R, cyklistické stezky. 7 Teorie dopravního proudu. 8 Dynamické charakteristiky dopravního proudu, délka rozhledu. 9 Křižovatky, kapacita a časové ztráty. 10 Chování účastníků dopravy, psychologie v dopravě. 11 Kvalitativní parametry přepravy. Negativní účinky automobilové dopravy. 12 Dopravní nehodovost, systémy statistické a topografické evidence. Klasifikace dopravních nehod. 13 Teorie a metodika sledování a vyhodnocování konfliktních situací. 14 Průtahy silnic obcemi Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů 1 Základní faktory rozvoje, doprava a urbanismus. Postavení dopravy ve společnosti. 2 Doprava a přeprava, způsoby realizace přepravních vztahů. 3 Zásady a způsoby organizace a regulace silniční a městské dopravy. Hybnost … 4 Základní komunikační systémy ve městech. 5 Parkování a odstavování vozidel, systémy P+R, cyklistické stezky. 6 Písemka č. 1 7 Exkurze na pracoviště zabývajícím se dopravním inženýrstvím. 8 Teorie dopravního proudu. Dynamické charakteristiky dopravního proudu, délka rozhledu. 9 Křižovatky, kapacita a časové ztráty. Chování účastníků dopravy, psychologie v dopravě. 10 Kvalitativní parametry přepravy. Negativní účinky automobilové dopravy. 11 Dopravní nehodovost, systémy statistické a topografické evidence. Klasifikace dopravních nehod. 12 Teorie a metodika sledování a vyhodnocování konfliktních situací. Průtahy silnic obcemi 13 Písemka č. 2 14 Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.