342-0526/02 – Organizace a řízení dopravy II (OŘDII)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jindřich Frič, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
TUR099 Ing. Michal Turek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí se zásadami a způsoby organizace a řízení silniční a městské dopravy, s automatizovanými systémy řízení světelnou signalizací, způsoby dopravních průzkumů, preferencí a řízením městské hromadné dopravy, telematikou v silniční dopravě apod.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá zásadami a způsoby organizace a řízení silniční a městské dopravy. Blíže se zabývá automatizovanými systémy řízení světelnou signalizací, způsoby dopravních průzkumů, preferencí a řízením městské hromadné dopravy, telematikou v silniční dopravě apod.

Povinná literatura:

Folprecht, J.; Křivda, V. Organizace a řízení dopravy I. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 158 s. ISBN 80-248-1030-1 Křivda, Vladislav. Základy organizace a řízení silniční dopravy. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 170 s. ISBN 80-248-1253-3 Medelská V., Jirava P., Nop D., Rojan J. Dopravné inžinierstvo. 1. vyd. Alfa Bratislava, 1991, 376 s. ISBN 80-05-00737-X

Doporučená literatura:

Highway Capacity Manual, Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D.C. 1985. Jacquemart, G.: Modern Roundabout Practice in the United States. National Academy Press, Washington, D.C., 1998, 74 s. ISBN 0-309-06120-2. Morlok, E. K. Introduction to Transportation Engineering and Planning. USA. ISBN 0-07-043132-9

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet (průběžná a zápočtová písemka - celkem max. 20 b.; semestrální práce - celkem max. 10 b.; aktivita a účast na cvičeních - celkem max. 5 b.; Celkem za zápočet max. 35 b.). Zkouška (3 otázky po 20 b., 1 otázka za 5 b.). Celkové hodnocení: 51 - 100 b.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenty nejsou definovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Historie řízení dopravy. 2 Základy teorie řízení. 3 Dopravní průzkumy a analýzy. 4 Metodika, technika automatizovaného sběru dat. 5 Světelné signalizační zařízení (SSZ), jeho komponenty a způsoby použití. 6 Způsoby výpočtu programů SSZ. 7 Liniová a plošná koordinace. 8 Automatizované systémy centrálního řízení (principy TRANSYT, SCOOT, SCATS MOTION). 9 Inteligentní dopravní systémy. 10 Dispečerské řízení provozu MHD, automatizované řízení dispečinku. 11 Preference MHD. 12 Teorie a praxe stat. a dyn. preference MHD. 13 Telematika v dopravě. 14 Bezpečnostní systémy na komunikacích. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Teorie řízení. 2 Dopravní průzkumy a analýzy. 3 Příprava dopravního průzkumu. 4 Realizace dopravního průzkumu. 5 Vyhodnocení a analýza dopravního průzkumu. 6 Světelné signalizační zařízení (SSZ), jeho komponenty a způsoby použití. 7 Způsoby výpočtu programů SSZ. 8 Liniová a plošná koordinace. 9 Praktický návrh řízení SSZ. 10 Inteligentní dopravní systémy. Dispečerské řízení provozu MHD, automatizované řízení dispečinku. 11 Preference MHD. Teorie a praxe stat. a dyn. preference MHD. 12 Telematika v dopravě. Bezpečnostní systémy na komunikacích. 13 Závěrečná písemka 14 Zápočet

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 5  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.