342-0527/01 – Provoz a ekonomika silniční dopravy I (PSDI)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
SUR42 prof. Ing. Pavel Surovec, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat technologie hromadné osobní dopravy, rozpoznat a formulovat dopravní problémy, navrhnout technologii dopravy na linkách MHD, shrnout a zhodnotit důsledky a účinky navržených změn v dopravě. Provést hodnocení kvality osobní dopravy a efektivnosti dispečerského řízení dopravy. Dovednosti prokázat vyřešením semestrálního projektu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Technologie, organizace, řízení a ekonomika silniční a městské hromadné osobní dopravy. Charakteristické znaky osobní dopravy, technologické prvky pravidelné hromadné osobní dopravy. Výkony a kvalita dopravy. Tvorba systému hromadné osobní dopravy, dělba přepravní práce mezi MHD a IAD. Dispečerské řízení a koordinace dopravy. Provozně ekonomické charakteristiky hromadných osobních dopravních prostředků. Státní dopravní politika v osobní dopravě. Tvorba jízdního řádu, grafikonu. Projekt technologie dopravy na lince (klasifikovaný zápočet).

Povinná literatura:

SUROVEC, P.: Provoz a ekonomika silniční dopravy I. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1.vyd., 2000, ISBN 80-7078-735-X SUROVEC, P.: Technológia hromadnej osobnej dopravy. Žilina: EDIS ŽU Žilina, 1.vyd., 1998, ISBN 80-7100-494-4 SUROVEC, P.: Provoz a ekonomika silniční dopravy II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1.vyd., 2004, ISBN 80-248-0710-6 SUROVEC, P.: Tvorba systému mestskej hromadnej dopravy. Žilina: EDIS ŽU Žilina, 1.vyd., 1998, ISBN 80-7100-586-X

Doporučená literatura:

http://issuu.com/michdor/docs/m16_text?e=7481937/1598817 http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/Zdopr/02_SD.pdf http://kds.vsb.cz/mhd/

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemka - kontrolní test v průběhu semestru Semestrální projekt - návrh technologie dopravy na jedné lince MHD a vyhodnocení Klasifikovaný zápočet - ukončení předmětu

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Postavení a funkce hromadné osobní dopravy, hybnost, požadavky na dopravu. Charakteristické znaky MHD. Systémová analýza v hromadné osobní dopravě. 2 Přepravní špička a její vlivy. Interval dopravy, oběžná doba a její složky, rychlost, přepravní vzdálenost. 3 Přepravní kapacita linky. Grafikon dopravy. Jízdní řád a jeho tvorba. Technologické výpočty. 4 Výkony hromadné osobní dopravy. Náklady a tržby hromadné osobní dopravy. Ukazatele časového a výkonového využití vozidel hromadné osobní dopravy. 5 Kvalita přemísťování v osobní dopravě. Přepravní příležitost. Pohodlí, pravidelnost, spolehlivost, přesnost. 6 Vznik a rozdělení přepravních vztahů. Tvorba systému hromadné osobní dopravy. Integrovaný systém osobní dopravy. 7 Dělba přepravní práce.Výběr dopravního prostředku. Provozně ekonomická hlediska výběru vozidla. 8 Nekonvenční dopravní prostředky a technologie. 9 Koordinace veřejné a individuální osobní dopravy. 10 Provozně-ekonomické charakteristiky technické základny hromadné osobní silniční dopravy. 11 Řízení dopravy. Dispečerské řízení hromadné osobní dopravy. 12 Služby v mezistátní silniční osobní dopravě. Legislativa v osobní dopravě. 13 Modely pro optimalizaci rozmístění zdrojů a cílů cest. Vznik a rozdělení přemísťovacích vztahů. 14 Státní dopravní, cenová a tarifní politika v osobní dopravě. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Seminář k problematice hromadné osobní dopravy. Diskuse. 2 Technologické výpočty oběhu vozidel na lince. 3 Výpočty výkonů, počtu vozidel na lince, intervalu dopravy. 4 Zadání projektu „Návrh technologie dopravy na lince MHD“. 5 Výpočty podkladů pro projekt. Konstrukce grafikonu dopravy. 6 Řešení grafikonu dopravy, špička, sedlo, bezpečnostní přestávky. 7 Sestavení jízdních řádů pro cestující a pro vozidla. 8 Kontrolní test 1. Diskuse k řešení projektu. 9 Tabulka výkonů řidičů a autobusů, výpočet potřebného počtu řidičů. 10 Rozpis směn řidičů na zvolený měsíc a den. 11 Výpočet výsledných hodnot projektu. 12 Kontrolní test 2. Konfrontace údajů, kontrola řešených projektů. 13 Výpočet nákladů na lince ze zadaných hodnot přímých a nepřímých nákladů. 14 Výběr dopravního prostředku, hodnocení projektů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Master Studies 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2014/2015 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2013/2014 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng 2012/2013 prezenční čeština povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.