342-0528/01 – Operation and Economics of Road Transportation II (PSDII)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
SUR42 prof. Ing. Pavel Surovec, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 14+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To analyze mass passenger transport system from the technological, operational and economical point of view. To recognize and formulate transport problems and to propose transport system solutions. To summarize and evaluate effects and influences of designed changes in the spheres of transport quality, used transport modes and technology, economics and living environment. To perform transport system evaluation, their changes and impacts using study methods. Acquirements will be demonstrated by solving a semester project.

Teaching methods

Summary

Urban passenger transport net design. The model of transport service in a region, creation of urban passenger transport net. Transport quality evaluation. Transport organization. Costs in transport, cost dynamics. Freight road transport technology, vehicle turnover, loading, unloading. Output in freight road transport and in forwarding. Time and output utilization of freight road transport vehicles. Methods and instruments for transport control, dispatching control. Use of statistical methods in management. Transport economics, costs, income, economic result - income/profit, company economic balance, profitability, efficiency, productivity, solidity. National transport policy, transport harmonization with EU.

Compulsory literature:

VUCHIC, V.R.: Urban Transit, operations, planning and economics. John Willey&Sons, Inc., 2005, ISBN 0-471-63265-1

Recommended literature:

QUINET, E.-Vickerman, R.: Principles of Transport Economics. Edward Elgar Publishing, Inc., 2004, ISBN 1-84064-865-1

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden Náplň přednášek 1 Tvorba dopravního systému MHD. Model dopravní obsluhy obydleného území. Dopravní síť a její charakteristiky. 2 Tvorba a optimalizace dopravní sítě MHD. Časová a prostorová dostupnost hromadné osobní dopravy. 3 Metody multikriteriálního hodnocení osobní a nákladní dopravy. 4 Náklady v dopravě. Hlediska členění nákladů. Dynamické nákladové modely. 5 Technologické prvky silniční nákladní dopravy. Rychlost, kapacita, doba nakládky a vykládky, přepravní vzdálenost, normy. 6 Doba obratu v silniční nákladní dopravě, doba provozu, technologie provozu návěsů a přívěsů, souprav a sklápěčů, 7 Výkony v silniční nákladní dopravě a zasilatelství. Výpočty a zjišťování. 8 Součinitele časového a výkonového využití vozidel v nákladní dopravě. 9 Vliv technicko – hospodářských ukazatelů na výkony a na náklady silniční nákladní dopravy. 10 Metody a nástroje řízení v dopravě. Vnitropodnikové řízení. 11 Ekonomická statistika v řízení. Metody hodnocení ekonomiky podniku. 12 Rentabilita a efektivnost v dopravě. Produktivita práce. Likvidita podniku. 13 Přepravní systémy v silniční nákladní dopravě. 14 Státní dopravní politika, dopady harmonizace dopravní legislativy s EÚ. Podmínky provádění silniční dopravy. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Seminář k silniční osobní a nákladní dopravě a zasilatelství. Diskuse. 2 Model dopravní obsluhy území. Tvorba dopravní sítě. 3 Zadání příkladu řešení dopravní sítě MHD. Výpočty vstupních údajů. 4 Optimalizace přiřazení přepravních vztahů. 5 Hodnocení ekonomiky, výpočty pro výběr dopravního prostředku na síť MHD. 6 Kontrolní test 1. Diskuse řešení souhrnného příkladu. 7 Technologické výpočty nákladní dopravy. 8 Technologické výpočty použití návěsů a přívěsů, výpočty režimu práce sklápěčů. 9 Výpočty výkonů v nákladní dopravě. Provozní náklady. Dynamika nákladů. 10 Hodnocení využití silničních nákladních vozidel, časové a výkonové ukazatele, vliv ukazatelů na výkony a náklady. Příklady výpočtů ukazatelů. 11 Ekonomika podniku, náklady, tržby, hospodářský výsledek. Ekonomická rovnováha podniku. 12 Kontrolní test 2. Uplatnění statistických metod v řízení. Příklady. 13 Rentabilita, produktivita práce, efektivnost dopravy. Výpočty. 14 Hodnocení souhrnného příkladu. Příklady dispečerského řízení nákladní dopravy.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Examination Examination 55  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Winter