342-0528/01 – Provoz a ekonomika silniční dopravy II (PSDII)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
SUR42 prof. Ing. Pavel Surovec, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat systém hromadné osobní dopravy z hlediska technologického, provozně-ekonomického a kvalitativního, rozpoznat a formulovat dopravní problémy, navrhnout řešení dopravního systému, shrnout a zhodnotit důsledky a účinky navržených změn v oblastech kvality dopravy, použité techniky a technologie, organizace, ekonomiky a životního prostředí. Provést hodnocení dopravního systému, změn a dopadů s využitím studovaných metod. Dovednosti prokázat vyřešením semestrálního projektu.

Vyučovací metody

Anotace

Tvorba dopravního systému MHD. Model dopravní obsluhy území, tvorba dopravní sítě MHD. Hodnocení kvality dopravy. Organizace dopravy. Náklady v dopravě, dynamika nákladů. Technologie silniční nákladní dopravy, obrat, nakládka, vykládka. Výkony v silniční nákladní dopravě a zasilatelství. Časové a výkonové využití vozidel silniční nákladní dopravy. Metody a nástroje řízení dopravy, dispečerské řízení. Uplatnění statistických metod v řízení. Ekonomika dopravy, náklady, tržby, hospodářský výsledek, ekonomická rovnováha podniku, rentabilita, efektivnost, produktivita, likvidita. Státní dopravní politika, harmonizace s EU.

Povinná literatura:

SUROVEC, P.: Provoz a ekonomika silniční dopravy II. VŠB-TU Ostrava, 1.vyd., 2004, ISBN SUROVEC, P.: Tvorba systému mestskej hromadnej dopravy. EDIS ŽU Žilina, 1.vyd., 1998, ISBN 80-7100-586-X CISKO, Š.: Odpisovanie investičného majetku v cestnej doprave. l.vyd. EDIS ŽU Žilina, 2000, ISBN 80-7100-702-1

Doporučená literatura:

GNAP, J.: Kalkulácia vlastných nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave, EDIS ŽU Žilina, 1.vyd.. 1997, ISBN 80-7100-483-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden Náplň přednášek 1 Tvorba dopravního systému MHD. Model dopravní obsluhy obydleného území. Dopravní síť a její charakteristiky. 2 Tvorba a optimalizace dopravní sítě MHD. Časová a prostorová dostupnost hromadné osobní dopravy. 3 Metody multikriteriálního hodnocení osobní a nákladní dopravy. 4 Náklady v dopravě. Hlediska členění nákladů. Dynamické nákladové modely. 5 Technologické prvky silniční nákladní dopravy. Rychlost, kapacita, doba nakládky a vykládky, přepravní vzdálenost, normy. 6 Doba obratu v silniční nákladní dopravě, doba provozu, technologie provozu návěsů a přívěsů, souprav a sklápěčů, 7 Výkony v silniční nákladní dopravě a zasilatelství. Výpočty a zjišťování. 8 Součinitele časového a výkonového využití vozidel v nákladní dopravě. 9 Vliv technicko – hospodářských ukazatelů na výkony a na náklady silniční nákladní dopravy. 10 Metody a nástroje řízení v dopravě. Vnitropodnikové řízení. 11 Ekonomická statistika v řízení. Metody hodnocení ekonomiky podniku. 12 Rentabilita a efektivnost v dopravě. Produktivita práce. Likvidita podniku. 13 Přepravní systémy v silniční nákladní dopravě. 14 Státní dopravní politika, dopady harmonizace dopravní legislativy s EÚ. Podmínky provádění silniční dopravy. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Seminář k silniční osobní a nákladní dopravě a zasilatelství. Diskuse. 2 Model dopravní obsluhy území. Tvorba dopravní sítě. 3 Zadání příkladu řešení dopravní sítě MHD. Výpočty vstupních údajů. 4 Optimalizace přiřazení přepravních vztahů. 5 Hodnocení ekonomiky, výpočty pro výběr dopravního prostředku na síť MHD. 6 Kontrolní test 1. Diskuse řešení souhrnného příkladu. 7 Technologické výpočty nákladní dopravy. 8 Technologické výpočty použití návěsů a přívěsů, výpočty režimu práce sklápěčů. 9 Výpočty výkonů v nákladní dopravě. Provozní náklady. Dynamika nákladů. 10 Hodnocení využití silničních nákladních vozidel, časové a výkonové ukazatele, vliv ukazatelů na výkony a náklady. Příklady výpočtů ukazatelů. 11 Ekonomika podniku, náklady, tržby, hospodářský výsledek. Ekonomická rovnováha podniku. 12 Kontrolní test 2. Uplatnění statistických metod v řízení. Příklady. 13 Rentabilita, produktivita práce, efektivnost dopravy. Výpočty. 14 Hodnocení souhrnného příkladu. Příklady dispečerského řízení nákladní dopravy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 55  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (20) Silniční doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní