342-0529/01 – Maintenance of Vehicles (OV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantorIng. Jana Míková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Rostislav Matějka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LIN057 Ing. Martin Lindovský
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
URB178 Ing. Marek Urban
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 14+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Aim of the course is to learn the basics of quality, reliability characteristics and maintenance of road vehicles.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Other activities

Summary

Life cycle costs, reliability analysis, analysis of the second fault conditions and their consequences, reliability characteristics, Markov analysis, maintenance road transport vehicles Wear, damage and tire repairs, cleaning and surface treatment maintenance, technical diagnostics, repair technology perspective, measurement of emissions, STK.

Compulsory literature:

Daněk, A.,Richtář, M., Rubáč, I.- Opravárenství silničních vozidel II., VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0539-1 Daněk, A.,Bronček, M.,Janošec, J.,Jurák, J. - Opravárenství silničních vozidel I., VŠB-TU Ostrava, 2000, ISBN 80-7078-779-1

Recommended literature:

www.vvvd.cz/ucebni-opory-48.html

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Kontrola proběhne formou písemné práce.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden Náplň přednášek 1 Názvosloví v opravárenství 2 Jakost, jakostní charakteristiky 3 Nástroje statistické analýzy procesu 4 Nástroje statistické analýzy procesu 5 Náklady životního cyklu 6 Analýza spolehlivosti 7 Korelační a regresní analýza 8 Servisy a opravny pro vozidla silniční dopravy 9 Renovace 10 Diagnostická zařízení 11 Diagnostické metody 12 Čištění strojů před opravou, demontáž a montáž při opravách strojů 13 Údržba vozidel silniční dopravy 14 STK a měření emisí Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Statistické nástroje analýzy 2 Histogramy a grafy 3 Paretova analýza 4 Diagramy příčin a následků 5 Korelační a regresní analýza 6 Opravy silničních vozidel 7 Opravy silničních vozidel 8 Diagnostické metody 9 Diagnostické metody 10 STK 11 Měření emisí 12 Měření emisí 13 Kontrola projektu, test

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner