342-0530/01 – Vehicle Safety and Vehicle Testing (BZSV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DRE051 Ing. Pavel Dresler
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
SMI133 Ing. Jakub Šmiraus, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student define procedure of vehicles approving, types and methodology vehicles tests, analyze conditions active and passive safety road vehicles.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials

Summary

Schvalování silničních vozidel. Druhy zkoušek, zkoušky laboratorní a silniční. Automobilové zkušební polygony, účel, uspořádání. Metodiky zkoušek hmotnosti a vnějších rozměrů. Silniční - jízdní zkoušky dynamických vlastností automobilu, nejvyšší rychlost, zrychlení, ovladatelnost. Metodika a přístrojové vybavení pro určování dynamických vlastností. Laboratorní jízdní zkoušky, vozidlové zkušebny a zkušební stavy pro vozidlo jako celek a pro jednotlivé skupiny vozidla. Bezpečnost automobilu aktivní a pasivní. Výhled z vozidla, figurína, operační dosahy. Zkoušky zádržných systémů. Zkoušky nárazem, čelní, boční, zezadu, metodika evropská a severoamerická, zkušební figurína. Zkoušky spotřeby, hluku, emisí škodlivin ve výfukových plynech. Zkoušky pneumatik. Dlouhodobá zkouška.

Compulsory literature:

lms.vsb.cz VLK, F.:Zkoušení a diagnostika motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno 2001, ISBN 80-238-6573-0

Recommended literature:

VLK, F.:Zkoušení a diagnostika motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno 2001, ISBN 80-238-6573-0 lms.vsb.cz

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Písemná práce na konci semestru.

E-learning

Other requirements

ýden Náplň přednášek 1 Schvalování silničních vozidel, legislativa domácí, EHK-OSN, EU, severoamerická a japonská, homologace. Druhy zkoušek, zkoušky laboratorní a

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Homologation road vehicle, types of vehicle test, Car test polygon, characteristics of test polygon, high-speed rings, special course Methodology of weight test and outside dimensions test Test of car dynamic character Laboratory driving test Active and passive safety of car Crash tests Consumption test, noise test, emissions test

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.