342-0533/02 – Dopravní telematika (DTm)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FAST, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení s teorií a praktickou aplikací dopravní telematiky. Studenti se seznámí s vlastnostmi parkovacích systémů, navigačních systémů a systému elektronického mýta. Předmět obsahuje soubor informací o odbavovacích a informačních systémech ve veřejné dopravě.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Definice a aplikace dopravní telematiky, parkovací systémy, navigační systémy a systémy elektronického mýta. Aplikace dopravní telematiky ve veřejné dopravě, odbavovací a informační systémy ve veřejné dopravě.

Povinná literatura:

PŘIBYL, P. Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika. 1. vydání. ČVUT Praha, 2005. 182 s. ISBN 80-01-03122-5 KŘIVDA, V., OLIVKOVÁ, I., PAĹO, J., RICHTÁŘ, M. Dopravní telematika. Vysokoškolská učebnice. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2009. 349 s. ISBN 978-80-8070-981-5. OLIVKOVÁ, I.: Telematické aplikace při řízení dopravních systémů, VŠB-TU Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-3268-5 Studijní opory dostupné z http://www.vvvd.cz/m13-telematicke-aplikace-pri-rizeni-dopravnich-systemu-28.html PERALLOS, A., HERNÁNDEZ JAYO, U., TONIEVA, E., GARCÍA ZUAZOLA, I. J. Intelligent transport systems: technologies and applications. Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley, 2016. ISBN 978-1-118-89478-1.

Doporučená literatura:

KALAŠOVÁ, A., ONDRUŠ, J., KUBÍKOVÁ, S. Inteligentné dopravné systémy. Žilina: Vydala Žilinská univerzita v Žilině, EDIS-vydavatel'stvo Žilinskej univerzity v Žilině, 2018. Vysokoškolské učebnice (Edis). ISBN 978-80-554-1493-5. JANOTA, A,, FRANEKOVÁ, M., HOLEČKO, P. et al. Aplikovaná telematika. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2015. ISBN 978-80-554-1037-1. KŘIVDA, V.,OLIVKOVÁ, I., FRIČ, J. Dopravní telematika, 1. vyd. skripta VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2005. 118 s. ISBN 80-248-0767-X NEGENBORN, R. R., LUKSZO, Z., HELLENDOORN, H. Intelligent Infrastructures. Dordrecht: Springer, c2009. International series on Intelligent systems, control, and automation: science and engineering. ISBN 978-94-007-3115-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální práce-Praktické aplikace dopravní telematiky Písemka - 2 zápočtové testy v průběhu semestru Klasifikovaný zápočet-ukončení semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek 1. Definice a cíle dopravní telematiky 2. Aplikace dopravní telematiky 3. Proměnné dopravní značení a zařízení 4. Parkovací systémy 5. Navigační systémy 6. Systém elektronického mýta 7. Praktická realizace systému výběru poplatků v ČR 8. Aplikace dopravní telematiky ve veřejné hromadné dopravě 9. Systémy odbavování cestujících ve veřejné hromadné dopravě 10. Elektronické systémy odbavování cestujících v ČR 11. Informace a informační systémy ve veřejné hromadné dopravě 12. Vozidlový elektronický informační systém 13. Stacionární elektronický informační systém 14. Komplexní systémy a zařízení ve veřejné hromadné dopravě Program cvičení 1. Základní pojmy v dopravní telematice, diskuse 2. Systémy detekce (registračních značek, průjezdu na červenou) a měření úsekové rychlosti 3. Zadání semestrální práce „Praktické aplikace dopravní telematiky“ 4. Mechanické, plošinové, automatické parkovací systémy 5. Aplikace navigačních systémů 6. Způsoby výběru mýtného 7. Test 1. Prezentace semestrálních prací, diskuse 8. Prezentace semestrálních prací, diskuse 9. Prezentace semestrálních prací, diskuse 10. Prezentace semestrálních prací, diskuse 11. Informovanost cestujících ve veřejné hromadné dopravě 12. Exkurze-informační systémy ve veřejné hromadné dopravě 13. Test 2. Elektronický vizuální a akustický systém informování cestujících 14. Příklady aplikací dopravní telematiky ve veřejné hromadné dopravě

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Prezentace přiděleného tématu z oblasti dopravní telematiky. Zápočtový test.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast ve výuce není u studentů s ISP vyžadována, v případě potřeby možnost realizace konzultací. Prezentace přiděleného tématu z oblasti dopravní telematiky. Zápočtový test.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3654) Geodézie, kartografie a geoinformatika (3608T002) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Master Studies 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Master Studies 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.