342-0533/04 – Dopravní telematika (DTm)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení2029/2030
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámení s teorií a praktickou aplikací dopravní telematiky. Studenti se seznámí s vlastnostmi parkovacích systémů, navigačních systémů a systému elektronického mýta. Předmět obsahuje soubor informací o odbavovacích a informačních systémech ve veřejné dopravě.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Definice a aplikace dopravní telematiky, parkovací systémy, navigační systémy a systémy elektronického mýta. Aplikace dopravní telematiky ve veřejné dopravě, odbavovací a informační systémy ve veřejné dopravě.

Povinná literatura:

PŘIBYL, P. Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika. 1. vydání. ČVUT Praha, 2005. 182 s. ISBN 80-01-03122-5 KŘIVDA, V., OLIVKOVÁ, I., PAĹO, J., RICHTÁŘ, M. Dopravní telematika. Vysokoškolská učebnice. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2009. 349 s. ISBN 978-80-8070-981-5. OLIVKOVÁ, I.: Telematické aplikace při řízení dopravních systémů, VŠB-TU Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-3268-5 Studijní opory dostupné z http://www.vvvd.cz/m13-telematicke-aplikace-pri-rizeni-dopravnich-systemu-28.html PERALLOS, A., HERNÁNDEZ JAYO, U., TONIEVA, E., GARCÍA ZUAZOLA, I. J. Intelligent transport systems: technologies and applications. Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley, 2016. ISBN 978-1-118-89478-1.

Doporučená literatura:

KALAŠOVÁ, A., ONDRUŠ, J., KUBÍKOVÁ, S. Inteligentné dopravné systémy. Žilina: Vydala Žilinská univerzita v Žilině, EDIS-vydavatel'stvo Žilinskej univerzity v Žilině, 2018. Vysokoškolské učebnice (Edis). ISBN 978-80-554-1493-5. JANOTA, A,, FRANEKOVÁ, M., HOLEČKO, P. et al. Aplikovaná telematika. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2015. ISBN 978-80-554-1037-1. KŘIVDA, V.,OLIVKOVÁ, I., FRIČ, J. Dopravní telematika, 1. vyd. skripta VŠB - Technická univerzita Ostrava. 2005. 118 s. ISBN 80-248-0767-X NEGENBORN, R. R., LUKSZO, Z., HELLENDOORN, H. Intelligent Infrastructures. Dordrecht: Springer, c2009. International series on Intelligent systems, control, and automation: science and engineering. ISBN 978-94-007-3115-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální práce-Praktické aplikace dopravní telematiky Písemka - 2 zápočtové testy v průběhu semestru Klasifikovaný zápočet-ukončení semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Definice a cíle dopravní telematiky 2. Aplikace dopravní telematiky 3. Proměnné dopravní značení a zařízení 4. Parkovací systémy 5. Navigační systémy 6. Systém elektronického mýta 7. Praktická realizace systému výběru poplatků v ČR 8. Aplikace dopravní telematiky ve veřejné hromadné dopravě 9. Systémy odbavování cestujících ve veřejné hromadné dopravě 10. Elektronické systémy odbavování cestujících v ČR 11. Informace a informační systémy ve veřejné hromadné dopravě 12. Vozidlový elektronický informační systém 13. Stacionární elektronický informační systém 14. Komplexní systémy a zařízení ve veřejné hromadné dopravě

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0532A330044) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0532A330044) Geoinformatika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.