342-0536/03 – Laboratory Practices in Vehicles Operation (LCPV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits1
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2015/2016Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Combined Credit 0+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Aim of article is practical study of problems solution from vehicles operation. Leaver this object is able to solve task in experience.

Teaching methods

Tutorials
Experimental work in labs

Summary

Předmět je určen jako nástavbový pro předměty zaměřené na stavbu a provoz vozidel. Je zaměřen na získání a ověření praktických poznatků z provozu vozidel. Přibližuje základní ustanovení legislativy a základní postupy při řízení vozidla v provozu, organizaci provozu vozidel a organizaci údržby vozidel.

Compulsory literature:

http://homen.vsb.cz/~s1i95 www.id.vsb.cz/loksim/LS_skripta.htm

Recommended literature:

www.id.vsb.cz/loksim/LS_skripta.htm

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Blok 2. - 3. - samostatná činnost v rámci použití lokomotivního simulátoru Blok 4. - 6. - samosattné zpracování opisu stanovené části schématu a její prezentace formou výkladu Blok 7. - 8. - samosattné zpracování zadané části obehu HV do podoby GVHV Blok 9. - samostatná činnost v rámci použití lokomotivního simulátoru, následně na HV v reálném provozu

E-learning

http://www.id.vsb.cz/loksim/default.htm#Up

Další požadavky na studenta

Absolvovat vstupní bezpečnostní školení.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Signals and signalling Brakes and braking of train electric schematics of vehicles Graphical representation of vehicle work Run vehicles on track Railway's vehicles driving Presentation of semestral work

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner