342-0541/01 – Stavba dráhových vozidel I (SDVI)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZAP62 Ing. Stanislav Zapletal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Interpretovat a vysvětlit stavbu a princip fungování základních konstrukčních celků kolejových vozidel. Formulovat a věcně srovnávat možné alternativy konstrukčních řešení. Vést diskusi o vlastních poznatcích z doporučeného samostudia.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Osvojení si zásad konstrukce a technologie výroby jednotlivých stavebních celků hnacích a hnaných kolejových vozidel. Získání komplexních poznatků v oblasti přenosu výkonu železničních vozidel motorové trakce.

Povinná literatura:

Müller Jaroslav: Mobilní prostředky a trakční zařízení I, VŠB – TU Ostrava, 1998, vyd.1 Müller Jaroslav a kol.: Mobilní prostředky a trakční zařízení II, VŠB – TU Ostrava, 2002, vyd.1

Doporučená literatura:

Antonický S.: Provoz hnacích vozidel, ALFA Bratislava, VŠDS Žilina, 1987 Izer Jiří a kol.: Kolejové vozy, ALFA Bratislava, 1984 Müller Jaroslav: Mobilní prostředky a trakční zařízení I, VŠB – TU Ostrava, 1998 Müller Jaroslav a kol.: Mobilní prostředky a trakční zařízení II, VŠB – TU Ostrava, 2002 Monografie jednotlivých typů hnacích vozidel Firemní dokumentace

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Kategorizace přípojných a hnacích dráhových vozidel podle možných kritérií, tendence vývoje v období posledních 20 let 2 Konstrukční provedení vypružení dráhových vozidel – příčné a svislé vypružení železničních vozů a jeho prvky, vypružení hnacích vozidel 3 Stavba dvojkolí železničních vozů, nápravová ložiska 4 Vedení dvojkolí nákladních a osobních železničních vozů dvounápravových a podvozkových 5 Podvozky železničních vozů a tendence jejich vývoje 6 Dispoziční řešení hnacích vozidel – vozidla závislé vozby, vozidla nezávislé vozby – motorová, akumulátorová, dvouzdrojová; gyrovozidla 7 Základní prvky konstrukce mechanické části hnacích vozidel – pojezd, hlavní rám a nástavba 8 Energetické zdroje hnacích vozidel – trakční obvody a jejich řízení 9 Energetické zdroje hnacích vozidel – spalovací motory pro dráhová vozidla (základní terminologie, typy motorů) 10 Přenosy výkonu dráhových vozidel nezávislé vozby – účel, podstata, druhy a uspořádání zařízení pro přenos výkonu 11 Mechanický přenos výkonu – mechanická třecí spojka, mechanické převodovky, reverzační a redukční převodovky, rozvodovky 12 Hydraulický přenos výkonu – hydrostatický a hydrodynamický přenos výkonu, hydrodynamická spojka 13 Hydraulický přenos výkonu – hydrodynamický měnič, hydrodynamická převodovka Hydromechanický přenos výkonu 14 Elektrický přenos výkonu – základní koncepce uspořádání, spolupráce SM, generátoru a TM Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Hlavní směry ve vývoji hnacích a přípojných dráhových vozidel od počátků kolejové dopravy 2 Přehled železničních vozů a hnacích vozidel, značení a nápisy na vozech 3 Praktické řešení příčného vypružení – výpočet 4 Praktické řešení svislého vypružení – výpočet 5 Výpočet momentu setrvačnosti I dvojkolí HV 6 Tažné a narážecí ústrojí dráhových vozidel 7 Výpočet nápravových ložisek 8 Odborná exkurze – ŽOS Č. Třebová (alt. Pars nova Šumperk) 9 Koncepce stavby a celkového uspořádání vozidel motorové a elektrické trakce 10 Periferní zařízení spalovacích motorů, regulace spalovacích motorů 11 Mechanický přenos výkonu – postup výpočtu, trakční charakteristika 12 Hydrodynamická převodovka – postup výpočtu, trakční charakteristika 13 Elektrický přenos výkonu – princip a zapojení hlavních elektrických obvodů 14 Spolupráce spalovacího motoru s trakčním generátorem

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní