342-0542/02 – Stavba dráhových vozidel II (SDVII)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jaroslav Müller, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZAP62 Ing. Stanislav Zapletal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Ovládat podstatu konstrukčního řešení vozidla (pojezd, přenos kroutícího momentu, aplikace nových prvků v elektrické výzbroji) s ohledem na jízdní vlastnosti. Interpretovat a vysvětlit stavbu a princip fungování brzdové výstroje kolejových vozidel ve vazbě na jízdní proces. Formulovat a věcně srovnávat možné alternativy konstrukčních řešení. Vést diskusi o vlastních poznatcích z doporučeného samostudia.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Osvojení si zásad konstrukce a technologie výroby jednotlivých stavebních celků hnacích a hnaných kolejových vozidel. Získání komplexních poznatků v oblasti konstrukce moderních železničních vozidel.

Povinná literatura:

Müller Jaroslav: Mobilní prostředky a trakční zařízení I, VŠB – TU Ostrava, 1998, vyd.1 Široký, J., Müller, J., Zapletal: M10 - Stavba železničních vozidel. Dostupné z: http://www.vvvd.cz/m10-stavba-zeleznicnich-vozidel-25.html Müller Jaroslav a kol.: Mobilní prostředky a trakční zařízení II, VŠB – TU Ostrava, 2002 , vyd.1

Doporučená literatura:

Antonický S.: Provoz hnacích vozidel, ALFA Bratislava, VŠDS Žilina, 1987 Izer Jiří a kol.: Kolejové vozy, ALFA Bratislava, 1984 Služební manuály jednotlivých typů hnacích vozidel Firemní dokumentace, odborné časopisy Michael Lata: Konstrukce kolejových vozidel, UP-DPJP Pardubice, 2004 Kubec J.: Brzdová výstroj nových železničních vozů ČSD, NADAS Praha, 1981 Kubec J.: Brzda nákladních vozů ČSD, NADAS Praha 1991 Služební rukověť ČD SR 15

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Tažná a brzdná síla dvojkolí – vznik tažné a brzdné síly dvojkolí její omezení adhezí° přenos tažné síly z dvojkolí na rám podvozku, hlavní rám a tažné ústrojí 2 Tažná a brzdná síla dvojkolí - přenos brzdné síly z dvojkolí na rám podvozku, hlavní rám a narážecí ústrojí 3 Pohon dvojkolí tlapovým trakčním motorem – konstrukční uspořádání, převod motoru 4 Pohon dvojkolí tlapovým trakčním motorem – analýza sil působících na závěs, ložiska a převod motoru, kontrola rozměrů nápravy dvojkolí, ložisek a uložení ozubených kol 5 Alternativy trakčních motorů nových typů hnacích vozidel 6 Pohon dvojkolí kloubovým hřídelem – uspořádání kloubového hřídele, kinematika křížového kloubu, převod 7 Pohon dvojkolí kloubovým hřídelem – kinematika kloubového hřídele, konstrukce, vyvažování, aplikace kloubového hřídele u kolejových vozidel 8 Dutý kloubový hřídel, spojky pro dutý kloubový hřídel, kloubový hřídel v duté kotvě TM 9 Pohon dvojkolí kloubovými spojkami – homokinetický kloub; pákové mechanismy, deformační prvky, paralelogramy, sférický kloub 10 Skupinový a ústřední pohon dvojkolí – čelní ozubená kola, kloubový hřídel, spojnice, řetězy 11 Změny nápravových sil vyvolané působením tažné a brzdné síly – tažná síla na mezi adheze, součinitel adhezního využití tíhy; brzdná síla na mezi adheze 12 Vliv konstrukce vozidla na rozdělení nápravových sil – rámová vozidla, podvozková vozidla s kyvným a nekyvným uložením hlavního rámu Mezipodvozková vazba 13 Mechanické optimum 14 Vyrovnávání nápravových sil pneumatickými válci Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Periferní systémy hnacích kolejových vozidel – pneumatický a palivový systém 2 Periferní systémy hnacích kolejových vozidel - mazací a chladicí systém 3 Ovládací systémy hnacích kolejových vozidel – vozidla závislé a nezávislé vozby 4 Vytápění a vytápěcí agregáty Osvětlení 5 Větrání a klimatizace 6 Tažná a brzdná síla dvojkolí - příklady 7 Pohon dvojkolí tlapovým trakčním motorem - příklady 8 Brzdová zařízení kolejových vozidel – mechanická část brzdy; návrh a výpočet pákových převodů 9 Brzdová zařízení kolejových vozidel – pneumatická část brzdy – zdroje stlačeného vzduchu, rozvaděče, brzdiče 10 Brzdová zařízení kolejových vozidel – podstata a principy pochodů při brzdicích procesech 11 Pohon dvojkolí kloubovým hřídelem – konstrukční provedení 12 - 13 Mechanické optimum 14 Vyrovnávání nápravových sil pneumatickými válci

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní
2012/2013 zimní