342-0542/03 – Stavba dráhových vozidel II (SDVII)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZAP62 Ing. Stanislav Zapletal
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Ovládat podstatu konstrukčního řešení vozidla (pojezd, přenos kroutícího momentu, aplikace nových prvků v elektrické výzbroji) s ohledem na jízdní vlastnosti. Interpretovat a vysvětlit stavbu a princip fungování brzdové výstroje kolejových vozidel ve vazbě na jízdní proces. Formulovat a věcně srovnávat možné alternativy konstrukčních řešení. Vést diskusi o vlastních poznatcích z doporučeného samostudia.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Osvojení si zásad konstrukce a technologie výroby jednotlivých stavebních celků hnacích a hnaných kolejových vozidel. Získání komplexních poznatků v oblasti konstrukce moderních železničních vozidel.

Povinná literatura:

Müller Jaroslav: Mobilní prostředky a trakční zařízení I, VŠB – TU Ostrava, 1998, vyd.1 Široký, J., Müller, J., Zapletal: M10 - Stavba železničních vozidel. Dostupné z: http://www.vvvd.cz/m10-stavba-zeleznicnich-vozidel-25.html Müller Jaroslav a kol.: Mobilní prostředky a trakční zařízení II, VŠB – TU Ostrava, 2002 , vyd.1

Doporučená literatura:

Antonický S.: Provoz hnacích vozidel, ALFA Bratislava, VŠDS Žilina, 1987 Izer Jiří a kol.: Kolejové vozy, ALFA Bratislava, 1984 Služební manuály jednotlivých typů hnacích vozidel Firemní dokumentace, odborné časopisy Michael Lata: Konstrukce kolejových vozidel, UP-DPJP Pardubice, 2004 Kubec J.: Brzdová výstroj nových železničních vozů ČSD, NADAS Praha, 1981 Kubec J.: Brzda nákladních vozů ČSD, NADAS Praha 1991 Služební rukověť ČD SR 15

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Tažná a brzdná síla dvojkolí – vznik tažné a brzdné síly dvojkolí její omezení adhezí° přenos tažné síly z dvojkolí na rám podvozku, hlavní rám a tažné ústrojí 2 Tažná a brzdná síla dvojkolí - přenos brzdné síly z dvojkolí na rám podvozku, hlavní rám a narážecí ústrojí 3 Pohon dvojkolí tlapovým trakčním motorem – konstrukční uspořádání, převod motoru 4 Pohon dvojkolí tlapovým trakčním motorem – analýza sil působících na závěs, ložiska a převod motoru, kontrola rozměrů nápravy dvojkolí, ložisek a uložení ozubených kol 5 Alternativy trakčních motorů nových typů hnacích vozidel 6 Pohon dvojkolí kloubovým hřídelem – uspořádání kloubového hřídele, kinematika křížového kloubu, převod 7 Pohon dvojkolí kloubovým hřídelem – kinematika kloubového hřídele, konstrukce, vyvažování, aplikace kloubového hřídele u kolejových vozidel 8 Dutý kloubový hřídel, spojky pro dutý kloubový hřídel, kloubový hřídel v duté kotvě TM 9 Pohon dvojkolí kloubovými spojkami – homokinetický kloub; pákové mechanismy, deformační prvky, paralelogramy, sférický kloub 10 Skupinový a ústřední pohon dvojkolí – čelní ozubená kola, kloubový hřídel, spojnice, řetězy 11 Změny nápravových sil vyvolané působením tažné a brzdné síly – tažná síla na mezi adheze, součinitel adhezního využití tíhy; brzdná síla na mezi adheze 12 Vliv konstrukce vozidla na rozdělení nápravových sil – rámová vozidla, podvozková vozidla s kyvným a nekyvným uložením hlavního rámu Mezipodvozková vazba 13 Mechanické optimum 14 Vyrovnávání nápravových sil pneumatickými válci Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Periferní systémy hnacích kolejových vozidel – pneumatický a palivový systém 2 Periferní systémy hnacích kolejových vozidel - mazací a chladicí systém 3 Ovládací systémy hnacích kolejových vozidel – vozidla závislé a nezávislé vozby 4 Vytápění a vytápěcí agregáty Osvětlení 5 Větrání a klimatizace 6 Tažná a brzdná síla dvojkolí - příklady 7 Pohon dvojkolí tlapovým trakčním motorem - příklady 8 Brzdová zařízení kolejových vozidel – mechanická část brzdy; návrh a výpočet pákových převodů 9 Brzdová zařízení kolejových vozidel – pneumatická část brzdy – zdroje stlačeného vzduchu, rozvaděče, brzdiče 10 Brzdová zařízení kolejových vozidel – podstata a principy pochodů při brzdicích procesech 11 Pohon dvojkolí kloubovým hřídelem – konstrukční provedení 12 - 13 Mechanické optimum 14 Vyrovnávání nápravových sil pneumatickými válci

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: 80% účast na přednáškách a cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Stejné jako u denního studia s výjimkou účasti ve výuce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní