342-0544/01 – Maintenance of Railway Vehicles (OKV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 14+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Aim of the course is to learn the basics of quality, reliability characteristics and maintenance of railway vehicles,

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Systém a údržby a oprav KV. Typy údržbových zásahů, předpisy pro údržbu, rozsah údržby. Technologie oprav v DKV, uspořádání pracoviště provozního ošetření, technické prostředky a vybavení, technologické postupy Uspořádání pracoviště vyšších stupňů údržby, technické prostředky a vybavení, technologické postupy Technické prostředky a vybavení zkušeben, technologické postupy Technologie oprav v železničních opravnách.

Compulsory literature:

Rozsypal K a kol: Racionalizace oprav železničních vozidel, NADAS 1983, Praha předpisy ČD V25 a V 67,

Recommended literature:

lms.vsb.cz Literatura firem SKF, Hoesch, Wap.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Téma přednášky: Üvod do předmětu, historie a současnost opravárenství KV Systém a údržby a oprav KV: typy údržbových zásahů, předpisy pro údržbu, rozsah údržby Technologie oprav v DKV: uspořádání pracoviště provozního ošetření, technické prostředky a vybavení, technologické postupy Technologie oprav v DKV: uspořádání pracoviště vyšších stupňů údržby, technické prostředky a vybavení, technologické postupy Technologie oprav v DKV: technické prostředky a vybavení zkušeben, technologické postupy Technologie oprav v železničních opravnách: celkové uspořádání železničních opraven Technologie oprav v železničních opravnách: demontáž vozidel, jejich souborů a dílů Technologie oprav v železničních opravnách: čištění vozidel a jejich dílů Technologie oprav v železničních opravnách: opravy, renovace a montáž součástí, dílů, skupin Exkurze Normování spotřeby práce v opravárenství Aplikace výpočetní techniky v opravárenství Vývojové trendy v opravárenství Téma cvičení: Seznámení se s osnovou předmětu, organizace cvičení, zadání úloh a referátů Práce s předpisy, sborník výkonových norem Výpočet počtu pracovníků v opravně, referát – oprava a diagnostika dvojkolí technologické postupy MO+EO, referát – oprava a diagnostiky zběrače technologické postupy MM, MV+EM,EV, referát – oprava a diagnostika trakč. motorů Uspořádání zkušebny elektroniky a zatěžovacího odporu, referát – diagnostika spalovacích motorů Exkurze Test, referát – demontáž, diagnostika a montáž ložisek Technologie demontáže a čištění vybraných celků vozidel, referát – speciální zařízení pro čištění (Wap, Hydromat, chem. prostředky) Renovace a opravy vybraných celků vozidel, referát – renovace klik. hřídele Exkurze Normování spotřeby práce, referát – oprava, renovace a diagnostika svislého vypružení KV Test Rezerva

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.