342-0544/02 – Maintenance of Railway Vehicles (OKV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2015/2016
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
MIK62 Ing. Jana Míková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Aim of the course is to learn the basics of quality, reliability characteristics and maintenance of railway vehicles,

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Systém a údržby a oprav KV. Typy údržbových zásahů, předpisy pro údržbu, rozsah údržby. Technologie oprav v DKV, uspořádání pracoviště provozního ošetření, technické prostředky a vybavení, technologické postupy Uspořádání pracoviště vyšších stupňů údržby, technické prostředky a vybavení, technologické postupy Technické prostředky a vybavení zkušeben, technologické postupy Technologie oprav v železničních opravnách.

Compulsory literature:

Rozsypal K a kol: Racionalizace oprav železničních vozidel, NADAS 1983, Praha předpisy ČD V25 a V 67,

Recommended literature:

lms.vsb.cz Literatura firem SKF, Hoesch, Wap.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta nothing

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Maintenace and repair systems, regulations Technology of repairs, technical equipment Technology of repairs, workplaces, test beds, Technology, technological process, Railway repair work, renewal, Application of information technologies New trends in repair works

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester, validity until: 2015/2016 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35  18
        Examination Examination 65  16 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.