342-0545/02 – Railway Vehicles Operation (PDV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits6
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 14+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student orientate in the area of a basic legislative requirements for operation road and rail vehicles. He acquaint oneself with a conditions and demand on rail vehicles driving and apply basic methodology by calculation of vehicles consumption and their power supply.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Terrain work

Summary

Předmět je zaměřen na problematiku provozování drážních vozidela se zaměřením na legislativní podmínky schvalování, provozu a údržby drážních vozidela určených technických zařízení. Studenti se seznámí se požadavky na provoz speciálních drážních vozidel. Předmět se zabývá se napájením drážních vozidel včetně posuzování zatížení zařízení vozidel a napájecího systému. Předkládá základní poznatky o provozu vozidla pro vysoké rychlosti včetně požadavků interoperability. Studenti se seznámí s postupy šetření mimořádných událostí v drážní dopravě a prostředky na jejich odstraňování. Studenti se seznámí s podmínkami provozování a údržby vybraných celků drážních vozidel. Studenti se seznámí se základy obsluhy a ovládání hnacího vozidla na lokomotivním simulátoru.

Compulsory literature:

http://homen.vsb.cz/~s1i95 Janza, F.: Vozidla elektrické trakce. Bratislava: Alfa Bratislava. 1983

Recommended literature:

http://homen.vsb.cz/~s1i95

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Test v polovině semastru. Závěrečný test.

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Legislativa provozu dráhových vozidel Rozdělení drážních vozidel Energetika pohybu vozidel Napájení železničních tratí, kontrola zatížení

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 10  0 3
                Written exam Written test 20  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 10  0 3
                Oral Oral examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.