342-0546/02 – Organizace provozu vozidel (OPV)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuIng. Jaromír Široký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat informace o provozu kolejových vozidel, dokázat zpracovat oběh hnacích vozidel a jejich obsluh, na podkladě oběhu hnacích vozidel dokázat zpracovat požadavky na odstavná stání, výzbrojní stání provozních hmot, kapacitu, z proběhu hnacích vozidel stanovit počty údržbových zásahů a stání pro údržbu vozidel.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět navazuje na předmět „Depa a vozovny“ a poskytuje posluchačům základní informace a dovednosti pro konstrukci oběhu hnacích a přípojných vozidel, obsluh vozidel. Posluchač se seznámí s metodami konstrukce oběhu vozidel a jejich obsluh. Dále se posluchač seznámí s metodami kapacitních výpočtu, s obsahem pracovního a provozního řádu dopravních organizací.

Povinná literatura:

Škapa, P.: Provoz dep I, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0540-5. Škapa, P.: Provoz dep II, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0670-3. Škapa, P.: Řešené příklady z provozu dep, VŠB-TU Ostrava, 1999. Míková, J., Dresler, P., Hranoš, V., Škapa, P., Šmiraus, J.: M12 - Provoz a údržba vozidel pozemní dopravy. Dostupné z: http://www.vvvd.cz/m12-provoz-a-udrzba-vozidel-pozemni-dopravy-27.html

Doporučená literatura:

Louda J.: Lokomotivní hospodářství elektrické a motorové vozby, NADAS, Praha 1967. Antonický, S., Herzáň, F., Janotka, P.: Provoz dep, ALFA Bratislava,1984. Hranoš, V., Škapa, P.: Vozové hospodářství I, VŠB-TU Ostrava, 2004, ISBN 80-248-0677-0. ČD V1 Předpis pro organizaci provozu v depech kolejových vozidel ČD V25 Předpis pro organizaci údržby elektrických a motorových hnacích vozidel,vložených, přípojných a řídících vozů. U předpisů se rozumí platné znění.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostatně zpracovat výpočet.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Význam dep kolejových vozidel, jejich rozdělení podle provozního významu, vozebního ramene. 2 Roztřídění vozidel, provozní potřeba vozidel. 3 Teorie plného obratu hnacích vozidel. Normativní a technologické doby. 4 Metody sestavování oběhu hnacích vozidel a konstrukce oběhu hnacích vozidel. 5 Obsluha hnacích vozidel a požadavky na obsluhu hnacích vozidel. 6 Turnusový řád. 7 Teorie obratu obsluhy hnacích vozidel. Normativní a technologické časy. 8 Konstrukce oběhu obsluh hnacích vozidel. 9 Kapacitní výpočty a výpočty počtu údržbových zásahů. 10 Provozní hmoty. Význam PCHL a OCHL. 11 Stavební a technická zařízení dep kolejových vozidel. 12 Nehodové pomocné prostředky. 13 Doklady a dokumentace kolejových vozidel. 14 Provozní řád. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Úkoly, činnosti a povinnosti dep kolejových vozidel. 2 Inventární, evidenční stav, provozní potřeba hnacích vozidel. 3 Teorie plného obratu hnacích vozidel. Analýza a optimalizace oběhu hnacích vozidel. Normativní a technologické doby. 4 Konstrukce oběhu hnacích vozidel přiřazovací metodou a metodou plynoucí z teorie grafů. 5 Požadavky na obsluhu hnacích vozidel, odborná, zdravotní a psychická způsobilost. Řízení obsluh hnacích vozidel. 6 Turnusový řád, turnus, pracovní doba, norma pracovní doby, směna. 7 Teorie obratu obsluhy hnacího vozidla. Normativní a technologické doby. Analýza a optimalizace oběhu obsluh hnacích vozidel. 8 Konstrukce oběhu obsluh hnacích vozidel. 9 Kapacitní výpočty, potřeba odstavných stání, stání pro zbrojení hnacích vozidel, akční radius hnacích vozidel, potřeba stání k provádění údržbových zásahů. 10 Provozní hmoty, jejich rozdělení a základní technické parametry. 11 Význam PCHL a OCHL. 12 Zařízení dep kolejových vozidel pro otáčení a přemísťování vozidel, skladování a úpravy provozních hmot, údržbu vozidel 13 Nehodové pomocné prostředky a provozní řád. 14 Kontrola řešení semestrální práce.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní