342-0548/01 – Vehicle Safety and Vehicle Testing (BZDV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student define procedure of vehicles approving, types and methodology vehicles tests, analyze conditions active and passive safety rail vehicles. Students after graduation object apply demand on vehicle safety on their structural design.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Tutorials

Summary

Legislativní rámec zkoušek kolejových vozidel. Rozdělení zkoušek. Pevnostní zkoušky. Nárazové zkoušky. Brzdové zkoušky stacionární a jízdní. Zkoušky pro ověřování trakčních vlastnosti hnacích vozidel. Poznatky a zkušenosti z únavových zkoušek. Zkoušky klimatické odolnosti. Popis stavebního a technického vybavení ŽZO VÚŽ Praha v Cerhenicích. Zpracování naměřených výsledků a chyby měření.

Compulsory literature:

homen.vsb.cz/~s1i95 lms.vsb.cz Kalinčák D., Fitz P., Astenik R., Labuda R., Lang A., Řezníček R.: Skúšanie v dopravnej a manipulačnej technike, Žilinská univerzita v Žilině, 2002, ISBN 80- 7100-932-6 Antonický S.: Provoz železničních vozidel I, ALFA Bratislava, VŠD v Žilině, 1974 Kubec J.: Brzdová výstroj nových železničních vozů ČSD, NADAS Praha, 1981 ČD V25 Předpis pro organizaci údržby elektrických a motorových hnacích vozidel vložených, přípojných a řídících vozů v platném znění

Recommended literature:

homen.vsb.cz/~s1i95 lms.vsb.cz Kalinčák D., Fitz P., Astenik R., Labuda R., Lang A., Řezníček R.: Skúšanie v dopravnej a manipulačnej technike, Žilinská univerzita v Žilině, 2002, ISBN 80- 7100-932-6 Antonický S.: Provoz železničních vozidel I, ALFA Bratislava, VŠD v Žilině, 1974 Kubec J.: Brzdová výstroj nových železničních vozů ČSD, NADAS Praha, 1981 ČD V25 Předpis pro organizaci údržby elektrických a motorových hnacích vozidel vložených, přípojných a řídících vozů v platném znění

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Introduction to rail vehicle testing Technical conditions for railway vehicle Rail vehicle weighing Safety and test run of rail vehicles Rail vehicle solidity examination Crash test Noise test Stationary brake tests of vehicle Vehicle brake tests. Test rings

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2012/2013 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.