342-0548/01 – Bezpečnost a zkoušení drážních vozidel (BZDV)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuIng. Jaromír Široký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s postupy zkoušení a schvalování drážních vozide. Studenti jsou schopni charakterizovat jednotlivé druhy a typy zkoušek vozidel. Studenti jsou po absolvování předmětu aplikovat požadavky na bezpečnost vozidel na jejich konstrukční řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

Legislativní rámec zkoušek kolejových vozidel. Rozdělení zkoušek. Pevnostní zkoušky. Nárazové zkoušky. Brzdové zkoušky stacionární a jízdní. Zkoušky pro ověřování trakčních vlastnosti hnacích vozidel. Poznatky a zkušenosti z únavových zkoušek. Zkoušky klimatické odolnosti. Popis stavebního a technického vybavení ŽZO VÚŽ Praha v Cerhenicích. Zpracování naměřených výsledků a chyby měření.

Povinná literatura:

Kalinčák D., Fitz P., Astenik R., Labuda R., Lang A., Řezníček R.: Skúšanie v dopravnej a manipulačnej technike, Žilinská univerzita v Žilině, 2002, ISBN 80- 7100-932-6 Antonický S.: Provoz železničních vozidel I, ALFA Bratislava, VŠD v Žilině, 1974 Kubec J.: Brzdová výstroj nových železničních vozů ČSD, NADAS Praha, 1981 ČD V25 Předpis pro organizaci údržby elektrických a motorových hnacích vozidel vložených, přípojných a řídících vozů v platném znění

Doporučená literatura:

Kalinčák D., Fitz P., Astenik R., Labuda R., Lang A., Řezníček R.: Skúšanie v dopravnej a manipulačnej technike, Žilinská univerzita v Žilině, 2002, ISBN 80- 7100-932-6 Antonický S.: Provoz železničních vozidel I, ALFA Bratislava, VŠD v Žilině, 1974 Kubec J.: Brzdová výstroj nových železničních vozů ČSD, NADAS Praha, 1981 ČD V25 Předpis pro organizaci údržby elektrických a motorových hnacích vozidel vložených, přípojných a řídících vozů v platném znění

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

ECTS ECTS ECTS ECTS

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Úvod do zkušebnictví kolejových vozidel. Legislativní rámec zkoušek kolejových vozidel. 2 Technické podmínky pro drážní vozidlo. Rozdělení zkoušek kolejových vozidel. 3 Vážení hnacích, přípojných a speciálních kolejových vozidel. Technicko bezpečnostní a zkušební jízdy kolejových vozidel. 4 Pevnostní zkoušky kolejových vozidel, zatížení pro statické a dynamické zkoušky. 5 Nárazové zkoušky.Ověřování trakčních vlastnosti hnacích vozidel. 6 Hlukové zkoušky. Bezpečnost proti vykolejení. 7 Stacionární brzdové zkoušky vozidel. 8 Jízdní brzdové zkoušky vozidel. 9 Poznatky a zkušenosti z únavových zkoušek. 10 Zkoušky klimatické odolnosti a těsnosti vozidel. 11 Technické a stavební vybavení ŽZO VÚŽ Praha. 12 Zkoušky prováděné VÚŽ Praha a VUD Žilina. 13 Látky, které by neměly být použity při stavbě kolejových vozidel 14 Zpracování naměřených výsledků a chyby měření. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Drážní správní úřady. Požadavky na drážní vozidla, schvalování změn na drážním vozidle. 2 Zkoušky společné pro všechna drážní vozidla, zkoušky pro hnací vozidla, zkoušky pro vozidla pro přepravu osob, pro přepravu zboží a zkoušky speciálních kolejových vozidel. 3 Vážení hnacích, přípojných a speciálních kolejových vozidel.Statické a dynamické vážení. Hmotnost na kolo, nápravu, hmotnost vozidla. Technicko bezpečnostní a zkušební jízdy kolejových vozidel 4 Pevnostní zkoušky kolejových vozidel, zatížení a zařízení pro statické zkoušky. 5 Zatížení a zařízení pro dynamické zkoušky.Nárazové zkoušky. 6 Ověřování trakčních vlastnosti hnacích vozidel, měření vozidlového odporu, adhezní, rozjezdové, vytrvalostní zkoušky. 7 Hlukové zkoušky. Bezpečnost proti vykolejení. 8 Stacionární brzdové zkoušky vozidel 9 Jízdní brzdové zkoušky vozidel 10 Poznatky a zkušenosti z únavových zkoušek, metodiky zkoušek, konstrukční chyby a nedostatky v dokumentaci, vliv materiálu, výpočty a dodatečné úpravy konstrukce,technologie výroby. 11 Technické a stavební vybavení ŽZO VÚŽ Praha. 12 Zkoušky prováděné VÚŽ Praha a VUD Žilina. 13 Látky, které by neměly být použity při stavbě kolejových vozidel 14 Zpracování naměřených výsledků a chyby měření.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (10) Kolejová doprava K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.