342-0549/03 – Information Systems in Transport (ISvD)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2022/2023
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+1
Part-time Graded credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student characterize basic concepts of information systems, life cycle of information system design and their introduction. Next he explain a database system model. Student know use of tools for information system design and characterize basic type infomarmation systems in traffic. Student analyse claim on data collection and design simple system for data collection.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Experimental work in labs

Summary

Při výuce předmětu se studenti seznámí se základy návrhu informačních systémů na bázi relačních databází. V druhé části se studenti seznámí se základními typy informačních systémů v dopravě. Výuka je završena samostatným řešením semestrálního zadání.

Compulsory literature:

KONEČNÝ, V. Projektování informačních systémů. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 1996. 97 s. ISBN 80-7157-241-1. Přibyl, P. Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika. 1. vydání. ČVUT Praha, 2005. 182 s. ISBN 80-01-03122-5 Přibyl, P. Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika II. 1. vydání. ČVUT Praha, 2007. 254 s. ISBN 978-80-01-03648-8 PERALLOS, A., HERNÁNDEZ JAYO, U., TONIEVA, E., GARCÍA ZUAZOLA, I. J. Intelligent transport systems: technologies and applications. Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley, 2016. ISBN 978-1-118-89478-1. ŠOTEK, K. Výpočetní technika a informatika v dopravě. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. 245 s. ISBN 80-7194-230-8 CONNOLLY, Thomas M. a Carolyn E. BEGG. Database systems: a practical approach to design, implementation, and management. 5th ed. Boston: Addison-Wesley, 2010. ISBN 978-0-321-52306-8.

Recommended literature:

Olivková, I.: Telematické aplikace při řízení dopravních systémů, VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3268-5 Dostupné z http://www.vvvd.cz/m13-telematicke-aplikace-pri-rizeni-dopravnich-systemu-28.html http://homel.vsb.cz/~dor028/Opory/ SHEPHERD, Richard. Access VBA: výukový průvodce. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3686-7.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Information systems, basic aim, terms. Llife cycle of information systems project. Database systems. Method of information systems design. Data flow diagram Date organization in database system. Information systems in traffic Information systems for passenger Information system in railway transport Information system in road traffic Information system air traffic Information system water transport Telematics in traffic

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester, validity until: 2022/2023 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Summer