342-0549/05 – Informační systémy v dopravě (ISvD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětuIng. Jaromír Široký, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 10+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět předkládá základní informace a pojmy v oblasti informačních systémů obecně a následně se věnuje základním chrakteristikám informačních systémů v jednotlivých druzích dopravy včetně ukázek těchto systémů. Cílem předmětu je aby studenti zvládli metodiku základního návrhu jednoduchého informačního systému prosledovnání provozních údajů vozidel včetně metodiky návrhu struktury dat informačních systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Při výuce předmětu se studenti seznámí se základy návrhu informačních systémů na bázi relačních databází. V druhé části se studenti seznámí se základními typy informačních systémů v dopravě. Výuka je završena samostatným řešením semestrálního zadání.

Povinná literatura:

KONEČNÝ, V. Projektování informačních systémů. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 1996. 97 s. ISBN 80-7157-241-1. Přibyl, P. Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika. 1. vydání. ČVUT Praha, 2005. 182 s. ISBN 80-01-03122-5 Přibyl, P. Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika II. 1. vydání. ČVUT Praha, 2007. 254 s. ISBN 978-80-01-03648-8 PERALLOS, A., HERNÁNDEZ JAYO, U., TONIEVA, E., GARCÍA ZUAZOLA, I. J. Intelligent transport systems: technologies and applications. Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley, 2016. ISBN 978-1-118-89478-1. ŠOTEK, K. Výpočetní technika a informatika v dopravě. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. 245 s. ISBN 80-7194-230-8 CONNOLLY, Thomas M. a Carolyn E. BEGG. Database systems: a practical approach to design, implementation, and management. 5th ed. Boston: Addison-Wesley, 2010. ISBN 978-0-321-52306-8.

Doporučená literatura:

Olivková, I.: Telematické aplikace při řízení dopravních systémů, VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3268-5 Dostupné z http://www.vvvd.cz/m13-telematicke-aplikace-pri-rizeni-dopravnich-systemu-28.html http://homel.vsb.cz/~dor028/Opory/ SHEPHERD, Richard. Access VBA: výukový průvodce. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3686-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 x elektronický test

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování seminární práce na zadané téma. Provedení testu v polovině semestru a hodnocením více jak 50 %. Provedení závěrečného testu a hodnocením více jak 50 %.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Informační systémy, základní cíle, pojmy. 2. Životní cyklus projektu informačního systému, způsoby zavádění informačního systému. 3. Databázové systémy – základní pojmy, architektura databází, datové modely v databázových systémech. 4. Základní pojmy relační algebry, dotazovací jazyky v databázových systémech. 5. Použití dotazovacích jazyků při práci s tabulkami – realizace základních operací relační algebry. 6. Metody návrhu informačních systémů, diagram datových toků – DFD 7. Relační model dat – Entitně relační model dat – základní pojmy. 8. Informační systémy v dopravě – základní rozdělení 9. Informační systémy v silniční dopravě 10. Informační systémy v městské dopravě 11. Informační systémy v železniční dopravě 12. Informační systém letecké dopravě 13. Komplexní systémy a zařízení pro hromadnou osobní dopravu 14. Aplikace telematických systémů v silniční a městské dopravě

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních min. 75 %. Odevzdání a převzetí stanovených zadání. Splnění testů na min. 51 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Podmínky stejné jako pro řádné studium mimo minimální účasti na cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N1041A040002) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní