342-0549/05 – Information Systems in Transport (ISvD)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaromír Široký, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
S1I95 Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 10+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student characterize basic concepts of information systems, life cycle of information system design and their introduction. Next he explain a database system model. Student know use of tools for information system design and characterize basic type infomarmation systems in traffic. Student analyse claim on data collection and design simple system for data collection.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Experimental work in labs

Summary

Při výuce předmětu se studenti seznámí se základy návrhu informačních systémů na bázi relačních databází. V druhé části se studenti seznámí se základními typy informačních systémů v dopravě. Výuka je završena samostatným řešením semestrálního zadání.

Compulsory literature:

KONEČNÝ, V. Projektování informačních systémů. 1. vyd. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. 1996. 97 s. ISBN 80-7157-241-1. Přibyl, P. Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika. 1. vydání. ČVUT Praha, 2005. 182 s. ISBN 80-01-03122-5 Přibyl, P. Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika II. 1. vydání. ČVUT Praha, 2007. 254 s. ISBN 978-80-01-03648-8 PERALLOS, A., HERNÁNDEZ JAYO, U., TONIEVA, E., GARCÍA ZUAZOLA, I. J. Intelligent transport systems: technologies and applications. Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley, 2016. ISBN 978-1-118-89478-1. ŠOTEK, K. Výpočetní technika a informatika v dopravě. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. 245 s. ISBN 80-7194-230-8 CONNOLLY, Thomas M. a Carolyn E. BEGG. Database systems: a practical approach to design, implementation, and management. 5th ed. Boston: Addison-Wesley, 2010. ISBN 978-0-321-52306-8.

Recommended literature:

Olivková, I.: Telematické aplikace při řízení dopravních systémů, VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3268-5 Dostupné z http://www.vvvd.cz/m13-telematicke-aplikace-pri-rizeni-dopravnich-systemu-28.html http://homel.vsb.cz/~dor028/Opory/ SHEPHERD, Richard. Access VBA: výukový průvodce. Brno: Computer Press, 2012. ISBN 978-80-251-3686-7.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

2 x elektronický test

E-learning

Other requirements

Zpracování seminární práce na zadané téma. Provedení testu v polovině semestru a hodnocením více jak 50 %. Provedení závěrečného testu a hodnocením více jak 50 %.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

8. Informační systémy v dopravě – základní rozdělení 9. Informační systémy v silniční dopravě 10. Informační systémy v městské dopravě 11. Informační systémy v železniční dopravě 12. Informační systém letecké dopravě 13. Komplexní systémy a zařízení pro hromadnou osobní dopravu 14. Aplikace telematických systémů v silniční a městské dopravě

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2022/2023 Summer
2021/2022 Summer
2020/2021 Summer
2019/2020 Summer