342-0560/01 – Road Vehicles (SV)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantorIng. Michal Richtář, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Rostislav Matějka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
RIC69 Ing. Michal Richtář, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Rozdělení a druhy silničních vozidel, základní údaje o vozidlech, koncepce, dynamika jízdy v podélném směru, hnací síla a jízdní odpory, valení automobilového kola, brzdění silničních vozidel, spotřeba paliva. Automobilové spojky, druhy, účel, činnost, konstrukce. Volnoběžka, druhy, účel, činnost, konstrukce. Převodovky automobilů, druhy, účel, činnost, konstrukce, kinematická schémata, převodovky, dvoj-, trojhřídelové a planetové, planetová soukolí – Willisova rovnice, přídavné a rozdělovací převodovky, vícestupňové převodovky, hydrodynamický měnič momentu, kloubové a spojovací hřídele, homokinetický kloub, rozvodovky, diferenciál, druhy. Části podvozku silničních vozidel. Rámy, konstrukce rámu žebřinového, páteřového a příhradového. Nápravy, druhy, tuhé nápravy řídicí. Tuhé hnací nápravy. Výkyvné nápravy a polonápravy, nápravy kyvadlové, nezávislé zavěšení kol. Pružicí soustava, požadavky, druhy pružicích soustav. Řídicí ústrojí silničních vozidel. Brzdové soustavy, zapojení okruhů, brzdy bubnové a kotoučové, součásti brzd. Brzda provozní, nouzová, parkovací a odlehčovací. Karosérie, druhy, požadavky. Příslušenství a výstroj silničních vozidel. Aktivní a pasivní bezpečnost silničních vozidel.

Compulsory literature:

MATĚJKA, R.: Vozidla silniční dopravy I. VŠDS Žilina, Alfa Bratislava, 1981 MATĚJKA, R.: Vozidla silniční dopravy II. VŠDS Žilina, Alfa Bratislava, 1981 VLK, F.: Dynamika motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno 2000 VLK, F.: Koncepce motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno 2000 VLK, F.: Převodová ústrojí motorových vozidel. Nakladatelství a vydavatelství VLK, Brno 2000

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden Náplň přednášek 1 Legislativa provozu silničních vozidel, schvalování způsobilosti k provozu, rozdělení a druhy vozidel, kategorizace dle EHK, základní části a ústrojí vozidel. Základní názvosloví a pojmy v dopravě, historie, vývoj sil dopravy. 2 Rozměrové, hmotnostní a výkonové požadavky na silniční vozidla 3 Jízdní odpory, valení kola, pohybová rovnice, 4 Spolupráce motor – převodovka, brzdění silničních vozidel 5 Automobilové spojky spojky, převodovky, 6 Převodovky, přídavné a rozdělovací převodovky, uspořádání vícestupňových převodovek 7 Kloubové a spojovací hřídele, rozvodovky, diferenciály 8 Nápravy, druhy, tuhé nápravy řídicí. Tuhé hnací nápravy. Výkyvné nápravy a polonápravy, nápravy kyvadlové, nezávislé zavěšení kol. řídící ústrojí sil. vozidel, pružící soustava 9 Řídící ústrojí sil. vozidel, pružící soustava 10 Brzdové soustavy, příslušenství, výstroj a výbava sil. vozidel 11 Rámy a karoserie silničních vozidel, 12 Druhy a označování pneumatik, automobilová kola 13 Aktivní a pasivní bezpečnost vozidel, zkoušení vozidel 14 Spotřeba paliva silničních vozidel Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Výpočet jízdních odporů silničních vozidel 2 Výpočet jízdních odporů silničních vozidel 3 Pohybová rovnice 4 Výpočet brzdné dráhy 5 Kontrolní výpočet spojky obvodovými pružinami pro nákladního automobil, návrh rozměrů obložení, návrh pružin, 6 Návrh spojkového hřídele, drážkování 7 Kontrola oteplení spojky při rozjezdu 8 Kinematická schémata a určení převodů dvoj – a tříhřídelových převodovek 9 Kinematická schémata planetových převodů a jejich aplikace v přídavných převodovkách 10 Kinematická schémata a určení převodů převodek Praga 10P80, 9P140 a 14 PS150 11 Určení celkových převodů nákladních automobilů Tatra T 148 a T 815 12 Výpočet přídavného zatížení náprav 13 Kontrola semestrální práce, zápočet

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.