342-0564/01 – Transport Systems in Intravilan (DSI)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRI04 Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Úvod, základní pojmy. 2 Legislativa týkající se dopravního inženýrství, územní plánování, urbanistika 3 Kinematická teorie dopravního proudu 4 Pozemní komunikace -druhy, parametry a dopravně provozní aspekty pro navrhování 5 Železniční tratě - druhy, parametry, dopravně provozní aspekty jejich navrhování 6 Bezpečnosti silničního provozu, topografie nehod 7 Modelování provozu na dopravních sítích 8 Vybrané matematické aplikace k dopravní problematice řešené metodami teorie grafů a matematickým programováním 9 Dopravní uzly - význam, charakteristika, navrhování Železniční a autobusové stanice - dispoziční řešení 10 Telematika, využití progresivních prků 11 Integrované dopravní systémy 12 Uplatnění jednotlivých druhů doprav v obytných oblastech, dělba dopravní práce 13 Dopravní politika státu a EU, porovnání se zahraničím 14 Dopravní průzkumy a vyhodnocení Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1-2 Úvodní cvičení, dopravní značení, Zákon o provozu na pozemních komunikacích 3-4 Příklad územního plánu, grafická dokumentace, zadání projektu č. 1 5-6 Bezpečnostní zkoušky, koncepce 7-8 Test č.1, zadání projektu č. 2, odevzdání projektu č 1 9-10 Vyhodnocení projektu č., konzultace, příklady využití telematiky 11-12 Příklady využití matematických metod při návrhu a úpravě dopravní sítě, odevzdání projektu č. 2 13-14 Zápočtové cvičení, test č. 2

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.