342-0564/01 – Dopravní systémy v intravilánu (DSI)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI04 Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s uspořádáním pozemní dopravy kolejové i silniční, metodikou návrhu dopravy v intravilánu. Studenti budou seznámeni s legislativními předpisy které tuto oblast upravují. Jednou ze stěžejních částí bude také aplikace matematických metod na danou problematiku.

Povinná literatura:

[1] Bajužík, P. – Kalašová, A.: Dopravné inžinierstvo a riadenie cestnej premávky. Skripta VŠDS Žilina, 1. vydání Alfa Bratislava 1990. ISBN 80-05-00265- 3 [2] Medelská, V. - Jirava, P. – Nop, D. – Rojan, J.: Dopravné inžinierstvo. Skripta VŠDS Žilina, 1. vydání Alfa Bratislava 1991. ISBN 80-05-00737-X [3] Surovec, P.: Provoz a ekonomika silniční dopravy I. Skripta VŠB – TU Ostrava, 1. vydání VŠB – TU Ostrava 2000. ISBN 80-7078-735-X [4] ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Ústav silničního hospodářství Praha. [5] Jirava, P., Slabý, P. Pozemní komunikace 10. Dopravní inženýrství, 2. vydání ČVUT Praha, 1997, 165s. ISBN 80-01-01606-4 [6] ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích. Český normalizační institut, Praha, 1995, 60 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Úvod, základní pojmy. 2 Legislativa týkající se dopravního inženýrství, územní plánování, urbanistika 3 Kinematická teorie dopravního proudu 4 Pozemní komunikace -druhy, parametry a dopravně provozní aspekty pro navrhování 5 Železniční tratě - druhy, parametry, dopravně provozní aspekty jejich navrhování 6 Bezpečnosti silničního provozu, topografie nehod 7 Modelování provozu na dopravních sítích 8 Vybrané matematické aplikace k dopravní problematice řešené metodami teorie grafů a matematickým programováním 9 Dopravní uzly - význam, charakteristika, navrhování Železniční a autobusové stanice - dispoziční řešení 10 Telematika, využití progresivních prků 11 Integrované dopravní systémy 12 Uplatnění jednotlivých druhů doprav v obytných oblastech, dělba dopravní práce 13 Dopravní politika státu a EU, porovnání se zahraničím 14 Dopravní průzkumy a vyhodnocení Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1-2 Úvodní cvičení, dopravní značení, Zákon o provozu na pozemních komunikacích 3-4 Příklad územního plánu, grafická dokumentace, zadání projektu č. 1 5-6 Bezpečnostní zkoušky, koncepce 7-8 Test č.1, zadání projektu č. 2, odevzdání projektu č 1 9-10 Vyhodnocení projektu č., konzultace, příklady využití telematiky 11-12 Příklady využití matematických metod při návrhu a úpravě dopravní sítě, odevzdání projektu č. 2 13-14 Zápočtové cvičení, test č. 2

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.