342-0565/03 – Reliability of Transport Systems (SDSy)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
KRZ011 Ing. Radek Krzyžanek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Statistická a parametrická spolehlivost technických objektů, metody výpočtu spolehlivosti. Výpočet bezporuchovosti neobnovovaných soustav (RBD, FTA). Princip tvorby údržbových systémů, údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM).

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Životní cyklus vozidel, náklady životního cyklu vozidel. Základy teorie spolehlivosti, vlastnosti náhodné veličiny, charakteristiky náhodné veličiny, základní operace v počtu pravděpodobnosti. Porucha jako náhodný jev, absolutní a relativní histogram četností, teoretické modely rozdělení náhoných veličin – spojité, diskrétní. Teoretické modely rozdělení spojitých náhodných veličin. Teoretické modely rozdělení diskrétních náhodných veličin. Odhad parametrů zákona rozdělení pravděpodobnosti. Bezporuchovost neobnovovaných soustav. Základní tipy údržbových systémů. Tvorba údržbových systémů. Zkoušky spolehlivosti

Compulsory literature:

Famfulík, J.: Teorie údržby, Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1029-8 Daněk, A., Richtář, M.: Cvičení z teorie obnovy dopravních prostředků, Ostrava, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0249-X

Recommended literature:

Daněk, A., Široký, J: Teorie obnovy dopravních prostředků, Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-568-3 Znamirovský, K. a kol.: Prevádzková spoľahlivosť strojov a agregátov, SNTL Praha, 1981

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Written exam Written test 15  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 15  0 3
                Oral Oral examination 50  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.