342-0567/01 – Urban and Regional Transport (MRHD)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Pavel Surovec, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To analyze mass passenger transport technology, to recognize and formulate transport problems, to design technology of transport in urban passenger transport lines, to summarize and evaluate effects and influences of designed changes in transport. To perform quality evaluation of passenger transport and efficiency of dispatching transport control. Acquirements will be demonstrated by solving a semester project.

Teaching methods

Summary

Technology, organization, control and economy of road and urban passenger transport. Characteristic signs of passenger transport, technological elements of regular mass passenger transport. Outputs and quality of transport. Creation of mass passenger transport system, modal split and modal choice between urban mass passenger transport and individual car transport. Dispatching control and transport coordination. Operational and economical characteristics of mass transport vehicles. National transport policy in passenger transport. Timetable creation. Project of transport technology in one line.

Compulsory literature:

Transportation science 2000. Volume 34, Number 1-4. - /Baltimore/ : Institute for Operations Research and the Management Sciences, 2000. TIGHT, M.R.- MAY, A.D.: Innovation and Integration in Urban Transport Policy Transport Policy , 2006, (Elsevier Science Ltd., Pergamon). MAY, A.D.-KELLY, C.E.-SHEPHERD, S.P.: The principles of integration in urban transport strategies Transport Policy , 2006 (Elsevier Science Ltd., Pergamon )

Recommended literature:

SHEPHERD, S.P.; TIMMS, P.M.; MAY, A.D.: Modeling requirements for local transport plans, 2006 (Elsevier Science Ltd., Pergamon).

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden Náplň přednášek 1 Postavení a funkce hromadné osobní dopravy, požadavky na dopravu. Charakteristické znaky MHD. 2 Přepravní špička a její vlivy. Interval dopravy, oběžná doba a její složky, rychlost, přepravní vzdálenost. 3 Přepravní kapacita linky. Grafikon dopravy. Jízdní řád a jeho tvorba. Technologické výpočty. 4 Výkony hromadné osobní dopravy. Náklady a tržby hromadné osobní dopravy. Ukazatele časového a výkonového využití vozidel hromadné osobní dopravy. 5 Kvalita přemísťování v osobní dopravě. Přepravní příležitost. Pohodlí, pravidelnost, spolehlivost, přesnost. 6 Vznik a rozdělení přepravních vztahů. Tvorba systému hromadné osobní dopravy. Integrovaný systém osobní dopravy. 7 Dělba přepravní práce.Výběr dopravního prostředku. Provozně ekonomická hlediska výběru vozidla. 8 Provozně-ekonomické charakteristiky technické základny hromadné osobní silniční dopravy. 9 Řízení dopravy. Dispečerské řízení hromadné osobní dopravy. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Seminář k problematice hromadné osobní dopravy. Diskuse. 2 Technologické výpočty oběhu vozidel na lince. 3 Výpočty počtu vozidel na lince, intervalu dopravy. 4 Výpočty výkonů, ukazatelů časového a výkonového využití vozidel hromadné osobní dopravy. 5 Kontrolní test 1 6 Řešení grafikonu dopravy, špička, sedlo, bezpečnostní přestávky. 7 Sestavení jízdních řádů pro cestující a pro vozidla. 8 Výběr dopravního prostředku. 9 Kontrolní test 2

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.