342-0567/01 – Městská a regionální hromadná doprava (MRHD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Surovec, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OLI22 doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Analyzovat technologie hromadné osobní dopravy, rozpoznat a formulovat dopravní problémy, navrhnout technologii dopravy na linkách MHD, shrnout a zhodnotit důsledky a účinky navržených změn v dopravě. Provést hodnocení kvality osobní dopravy a efektivnosti dispečerského řízení dopravy. Dovednosti prokázat vyřešením semestrálního projektu.

Vyučovací metody

Anotace

Technologie, organizace, řízení a ekonomika silniční a městské hromadné osobní dopravy. Charakteristické znaky osobní dopravy, technologické prvky pravidelné hromadné osobní dopravy. Výkony a kvalita dopravy. Tvorba systému hromadné osobní dopravy, dělba přepravní práce mezi MHD a IAD. Dispečerské řízení a koordinace dopravy. Provozně ekonomické charakteristiky hromadných osobních dopravních prostředků. Mezistátní osobní doprava. Státní dopravní politika v osobní dopravě. Tvorba jízdního řádu, grafikonu. Projekt technologie dopravy na lince

Povinná literatura:

SUROVEC, P.: Provoz a ekonomika silniční dopravy I. VŠB-TU Ostrava, 1.vyd., 2000, ISBN 80-7078-735-X SUROVEC, P.: Technológia hromadnej osobnej dopravy. EDIS ŽU Žilina, 1.vyd., 1998, ISBN 80-7100-494-4 CISKO, Š. – SUROVEC, P.: Zbierka príkladov z prevádzky a ekonomiky cestnej a mestskej dopravy. ALFA Bratislava, 1.vyd., 1981.

Doporučená literatura:

HABARDA, D.: Modernizácia mestskej koľajovej dopravy. EDIS ŽU Žilina, 1.vyd., 2003. ISBN 80-8070-057-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden Náplň přednášek 1 Postavení a funkce hromadné osobní dopravy, požadavky na dopravu. Charakteristické znaky MHD. 2 Přepravní špička a její vlivy. Interval dopravy, oběžná doba a její složky, rychlost, přepravní vzdálenost. 3 Přepravní kapacita linky. Grafikon dopravy. Jízdní řád a jeho tvorba. Technologické výpočty. 4 Výkony hromadné osobní dopravy. Náklady a tržby hromadné osobní dopravy. Ukazatele časového a výkonového využití vozidel hromadné osobní dopravy. 5 Kvalita přemísťování v osobní dopravě. Přepravní příležitost. Pohodlí, pravidelnost, spolehlivost, přesnost. 6 Vznik a rozdělení přepravních vztahů. Tvorba systému hromadné osobní dopravy. Integrovaný systém osobní dopravy. 7 Dělba přepravní práce.Výběr dopravního prostředku. Provozně ekonomická hlediska výběru vozidla. 8 Provozně-ekonomické charakteristiky technické základny hromadné osobní silniční dopravy. 9 Řízení dopravy. Dispečerské řízení hromadné osobní dopravy. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Seminář k problematice hromadné osobní dopravy. Diskuse. 2 Technologické výpočty oběhu vozidel na lince. 3 Výpočty počtu vozidel na lince, intervalu dopravy. 4 Výpočty výkonů, ukazatelů časového a výkonového využití vozidel hromadné osobní dopravy. 5 Kontrolní test 1 6 Řešení grafikonu dopravy, špička, sedlo, bezpečnostní přestávky. 7 Sestavení jízdních řádů pro cestující a pro vozidla. 8 Výběr dopravního prostředku. 9 Kontrolní test 2

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.