342-0569/03 – Civilní letecká doprava (CLD)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
SOB37 Ing. Lubor Sobek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou po absolvování tohoto předmětu schopni orientovat se v problematice civilní letecké dopravy, které využijí v případě zaměstnání u provozovatelů v letecké dopravě.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cíle, úkoly, rozvoj, organizace (včetně mezinárodní) civilní letecké dopravy.

Povinná literatura:

[1] SEDLÁČEK B. : Provoz a ekonomika letecké dopravy, Žilina 1999 [2] KULČÁK L. a kol. : Air Traffic Management, CERM Brno, 2002 [3] Firemní literatura

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. CIVILNÍ LETECKÁ DOPRAVA – ČLENĚNÍ 1.1 Vnitrostátní letecká doprava 1.2 Mezinárodní letecká doprava 1.3 Letecká doprava na krátké, střední a velké vzdálenosti 1.4 Nákladní letecká doprava 2. MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE CIVILNÍHO LETECTVÍ 2.1 Mezinárodní organizace civilního letectví – ICAO 2.2 Mezinárodní sdružení leteckých dopravců – IATA 2.3 Evropská konference pro civilní letectví – ECAC 2.4 Združené letecké úřady 2.5 Evropská organizace pro bezpečnost letového provozu 2.6 Sdružení evropských leteckých společností - AEA 2.7 Mezinárodní federace (sdružení) dopravních pilotů – IFALPA 2.8 Mezinárodní společnost pro letecké komunikace – SITA 2.9 Mezinárodní rada letišť – ACI 2.10 Letecký dopravní ústav – IAT 2.11 Význam členství České republiky v mezinárodních organizacích 3. HROMADNÁ LETECKÁ DOPRAVA 3.1 Význam hromadné letecké dopravy 3.2 Požadavky na letouny pro hromadnou leteckou dopravu 3.2.1 Letouny na velmi krátké a krátké vzdálenosti 3.2.2 Letouny na krátké a střední vzdálenosti 3.2.3 Letouny na velké vzdálenosti 3.3 Požadavky na letiště pro hromadnou leteckou dopravu 3.4 Aerobusová doprava 3.5 Perspektivy rozvoje hromadné letecké dopravy 4. LETECKÁ DOPRAVA NA KRÁTKÉ VZDÁLENOSTI 4.1 Význam letecké dopravy na krátké vzdálenosti 4.2 Faktory ovlivňující přepravní rychlost 4.3 Požadavky na letouny pro leteckou dopravu na krátké vzdálenosti 4.4 Srovnání letecké dopravy na krátké vzdálenosti s jinými druhy doprav 5. LETECKÁ NÁKLADNÍ DOPRAVA 5.1 Rozvoj letecké nákladní dopravy 5.1.1 Rozvoj a výkony ve světě 5.1.2 Systém zúčtování leteckého nákladu – CASS 5.1.3 Mezinárodní federace zasílatelských sdružení – FIATA 5.1.4 Světová organizace leteckého zboží - WACO 5.2 Zprostředkovatelé nákladní letecké dopravy 5.3 Letecký náklad – druhy 5.4 Tarify pro nákladní leteckou dopravu 5.5 Kritéria pro výběr dopravního prostředku 5.6 Rozdělení společností podle způsobu dopravy nákladu 5.7 Formy a způsoby letecké nákladní dopravy 5.8 Využití leteckých kontejnerů a palet 5.9 Letadlová technika používaná při přepravě nákladu 5.10 Zprostředkovatelé nákladní dopravy na trhu České republiky 5.11 Prognózy a předpoklady dalšího rozvoje nákladní letecké dopravy 6. KVALITA LETECKÉ DOPRAVY 6.1 Bezpečnost letecké dopravy 6.2 Nehodovost v letecké dopravě 6.3 Vliv letecké dopravy na životní prostředí

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Písemka Písemka 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku