342-0570/01 – Maintenance of Transport Equipments (UDP)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 8+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Téma přednášky: Üvod do předmětu, systémy údržby a jejich historie Systém a údržby a oprav KV: typy údržbových zásahů, předpisy pro údržbu, rozsah údržby Technologie oprav v DKV: uspořádání pracoviště periodických prohlídek, technické prostředky a vybavení, organizace práce Technologie oprav v DKV: uspořádání pracoviště vyšších stupňů údržby, technické prostředky a vybavení, zkušebeny, organizace práce Technologie oprav v opravnách nákladních vozů: technické prostředky a vybavení pracovišť, organizace práce Technologie oprav v železničních opravnách: celkové uspořádání železničních opraven hnacích vozidel, nákladních vozů Technologie oprav v železničních opravnách: demontáž vozidel, jejich souborů a dílů Technologie oprav v železničních opravnách: čištění vozidel a jejich dílů Technologie oprav v železničních opravnách: opravy, renovace a montáž součástí, dílů, skupin Exkurze Normování spotřeby práce v opravárenství Aplikace výpočetní techniky v údržbě vozidel Rezerva Téma cvičení: Seznámení se s osnovou předmětu, organizace cvičení, zadání úloh a referátů Práce s předpisy, sborník výkonových norem Kapacitní výpočty - počet pracovníků Kapacitní výpočty – počet stanovišť Technologické postupy periodických prohlídek HV Zkušebny HV Exkurze Test Technologie demontáže a čištění vybraných celků vozidel Renovace a opravy vybraných celků vozidel Exkurze Normování spotřeby práce Test Rezerva

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.