342-0570/01 – Údržba dopravních prostředků (UDP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FAM61 doc. Ing. Jan Famfulík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Téma přednášky: Üvod do předmětu, systémy údržby a jejich historie Systém a údržby a oprav KV: typy údržbových zásahů, předpisy pro údržbu, rozsah údržby Technologie oprav v DKV: uspořádání pracoviště periodických prohlídek, technické prostředky a vybavení, organizace práce Technologie oprav v DKV: uspořádání pracoviště vyšších stupňů údržby, technické prostředky a vybavení, zkušebeny, organizace práce Technologie oprav v opravnách nákladních vozů: technické prostředky a vybavení pracovišť, organizace práce Technologie oprav v železničních opravnách: celkové uspořádání železničních opraven hnacích vozidel, nákladních vozů Technologie oprav v železničních opravnách: demontáž vozidel, jejich souborů a dílů Technologie oprav v železničních opravnách: čištění vozidel a jejich dílů Technologie oprav v železničních opravnách: opravy, renovace a montáž součástí, dílů, skupin Exkurze Normování spotřeby práce v opravárenství Aplikace výpočetní techniky v údržbě vozidel Rezerva

Povinná literatura:

předpisy ČD V25, V 67, Rozsypal K a kol: Racionalizace oprav železničních vozidel, NADAS 1983, Praha Literatura firem SKF, Hoesch, Wap, ČKD Lokomotivka Daněk A.: Opravárenství silničních vozidel, skriptum VŠB TU Ostrava, Ostrava 2000, ISBN 80-7078-779-1

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Téma přednášky: Üvod do předmětu, systémy údržby a jejich historie Systém a údržby a oprav KV: typy údržbových zásahů, předpisy pro údržbu, rozsah údržby Technologie oprav v DKV: uspořádání pracoviště periodických prohlídek, technické prostředky a vybavení, organizace práce Technologie oprav v DKV: uspořádání pracoviště vyšších stupňů údržby, technické prostředky a vybavení, zkušebeny, organizace práce Technologie oprav v opravnách nákladních vozů: technické prostředky a vybavení pracovišť, organizace práce Technologie oprav v železničních opravnách: celkové uspořádání železničních opraven hnacích vozidel, nákladních vozů Technologie oprav v železničních opravnách: demontáž vozidel, jejich souborů a dílů Technologie oprav v železničních opravnách: čištění vozidel a jejich dílů Technologie oprav v železničních opravnách: opravy, renovace a montáž součástí, dílů, skupin Exkurze Normování spotřeby práce v opravárenství Aplikace výpočetní techniky v údržbě vozidel Rezerva Téma cvičení: Seznámení se s osnovou předmětu, organizace cvičení, zadání úloh a referátů Práce s předpisy, sborník výkonových norem Kapacitní výpočty - počet pracovníků Kapacitní výpočty – počet stanovišť Technologické postupy periodických prohlídek HV Zkušebny HV Exkurze Test Technologie demontáže a čištění vybraných celků vozidel Renovace a opravy vybraných celků vozidel Exkurze Normování spotřeby práce Test Rezerva

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.