342-0571/01 – Laboratory Practices in Transport Operation (LCDP)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits2
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Part-time Credit 0+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1 Seznámení s aplikačním software „Simulátor dopravní kanceláře“, možnosti, procvičení technologických postupů potřebných k obsluze 2 Seznámení s pracovištěm studenta, nácvik základních dovedností při obsluze staničního zabezpečovacího zařízení 3 Nácvik základních dovedností při zajištění bezpečnosti drážní dopravy na širé trati 4 Řízení vlakové dopravy 5 Řízení posunu 6 Práce s elektronickou dopravní dokumentací v návaznosti na simulaci dopravního provozu 7 Nácvik základních dovedností při vzniku mimořádností v dopravním provozu 8 Obeznámení se s metodikou dopravního průzkumu 9 Měření v terénu (směrování, skladba dopravního proudu, další charakteristiky) 10 Měření v terénu (směrování, skladba dopravního proudu, další charakteristiky) 11 Měření intenzity provozu 12 Zpracování naměřených hodnot, analýza 13 Návrh úprav na základě provedených měření 14 Prohlídka spojená s ukázkou měření výkonu na výkonové stolici MAHA

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0 3
        Laboratory work Laboratory work 85  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.