342-0572/01 – Dopravní geografie (DG)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity2
Garant předmětuIng. Jindřich Frič, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jindřich Frič, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI04 Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí se základními pojmy z oblasti dopravní geografie, s dopravními systémy a vlivy geografických faktorů na dopravu. Dále se seznámí se světovou dopravou všech typů.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět Dopravní geografie se zabývá základní rozdělením geografie z dopravního hlediska, popisuje a vysvětluje pojmy dopravní cesta, dopravní linka, dopravní tah, dopravní body a uzly, dopravní síť, dopravní a přepravní svazky, frekvence a rychlost dopravy a přepravy, dopravní poloha a zázemí. Dále popisuje jednotlivé dopravní systémy a vliv geografických faktorů na dopravu. Zabývá se rovněž lokalizací dopravních zařízení a vývojem dopravní sítě. Poslední část je zaměřena na světovou dopravu všech typů.

Povinná literatura:

Křivda, V.; Folprecht, J.; Olivková, I. Dopravní geografie I. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. 146 s. ISBN 80-248-1020-4

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtová písemka - celkem max. 45 b. Referát - celkem max. 45 b. Aktivita na cvičeních - celkem max. 10 b.

E-learning

Další požadavky na studenta

Možnosti výuky v jazycích je nutné nadefinovat u předmětu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Program přednášek Týden Náplň přednášek 1 Základní složky dopravy (technická základna); Rozdělení geografie dopravy 2 Význam a postavení dopravy v národohospodářském komplexu; Členění dopravy z ekonomického hlediska 3 Základní odvětví dopravy, staré a nové druhy doprav; Historický vývoj dopravy 4 Dopravní poloha a zázemí; 5 Dopravní systémy 6 Vliv geografických faktorů na dopravu 7 Lokalizace dopravních zařízení 8 Vývoj dopravní sítě 9 Světová železniční doprava 10 Světová automobilová doprava 11 Světová vodní vnitrozemská doprava 12 Světová námořní doprava 13 Světová letecká doprava 14 Potrubní doprava Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů 1 Dopravní cesta a linka; Dopravní tah 2 Dopravní body a uzly 3 Dopravní síť 4 Dopravní svazky 5 Přepravní proudy 6 Frekvence a rychlost dopravy a přepravy 7 Písemka č. 1 8 Deviatilita dopravní sítě 9 Hustota dopravní sítě 10 Konektivita dopravní sítě 11 Hierarchie a akcesibilita dopravní sítě 12 Mapy dopravních možností 13 Písemka č. 2 14 Zápočty

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.