342-0577/01 – Metody dopravního prognozování (MDP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA209 Ing. Martin Blatoň, Ph.D.
DOR028 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
KRI74 doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí s různými typy dopravních průzkumů a jejich vyhodnocováním. Dále se seznámí s problematikou měření závislostí, tj. regresní a korelační analýzou, analýzou časových řad vhodnými pro prognózování. Bude schopen tyto metody aplikovat na úlohy z praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá obecnými a na oblast dopravu specializovanými prognostickými metodami. Pozornost je věnována metodám zpracování náhodných vektorů a problematice závislostí mezi jeho složkami. Dále je v předmětu zařazena problematika regresní a korelační analýzy, analýza časových řad a dalších vhodných nástrojů.

Povinná literatura:

Křivda, V. Metody dopravního prognózování I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009, 179 s. ISBN 978-80-248-2121-4. Seger, J.; Hindls, R.: Statistické metody v tržním hospodářství. Victoria publishing, Praha, 1995, 435 s. ISBN 80-7187-058-7. Medelská, V., Jirava, P., Nop, D., Rojan, J. Dopravné inžinierstvo. 1. vyd. Alfa Bratislava, 1991, 376 s. ISBN 80-05-00737-X. Hill,T.-Lewicki,P.: Statistics : methods and applications : a comprehensive reference for science, insdustry and data mining. StatSoft, Tulsa, 2006, 832 pp. ISBN 1-884233-59-7.

Doporučená literatura:

Folprecht, J.; Křivda, V. Organizace a řízení dopravy I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 158 s. ISBN 80-248-1030-1. Křivda, V. Základy organizace a řízení silniční dopravy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 170 s. ISBN 80-248-1253-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná písemka - celkem max. 40 b Zápočtová písemka - celkem max. 60 b. .

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Základní pojmy z problematiky dopravních průzkumů. 2) Průzkum intenzit dopravy a jeho vyhodnocení. 3) Zpracování náhodného vektoru. 4) Analýza závislostí v kombinační tabulce. 5) Korelační analýza - Pearsonův a Spearmanův korelační koeficient. 6) Úvod do regresní analýzy. 7) Úvod do analýzy časových řad, analýza trendu časové řady. 8) Metody prognózování dopravy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2007/2008 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Projekt Projekt 35  16 3
        Písemka Písemka 65  30 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.