342-0577/03 – Metody dopravního prognozování (MDP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOR028 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí s různými typy dopravních průzkumů a jejich vyhodnocováním. Dále se seznámí s problematikou měření závislostí, tj. regresní a korelační analýzou, analýzou časových řad vhodnými pro prognózování dopravy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Metody dopravního prognozování se zabývá dopravními průzkumy a jejich vyhodnocováním. Dále se zabývá problematikou měření závislostí, tj. regresní a korelační analýzou, analýzou časových řad vhodnými pro prognózování dopravy.

Povinná literatura:

Křivda, V. Metody dopravního prognózování I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009, 179 s. ISBN 978-80-248-2121-4. Seger, J.; Hindls, R.: Statistické metody v tržním hospodářství. Victoria publishing, Praha, 1995, 435 s. ISBN 80-7187-058-7 Medelská, V., Jirava, P., Nop, D., Rojan, J. Dopravné inžinierstvo. 1. vyd. Alfa Bratislava, 1991, 376 s. ISBN 80-05-00737-X

Doporučená literatura:

Folprecht, J.; Křivda, V. Organizace a řízení dopravy I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 158 s. ISBN 80-248-1030-1 Křivda, V. Základy organizace a řízení silniční dopravy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 170 s. ISBN 80-248-1253-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná písemka - celkem max. 40 b Zápočtová písemka - celkem max. 60 b.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Základní pojmy z problematiky dopravních průzkumů. 2) Průzkum intenzit dopravy a jeho vyhodnocení. 3) Zpracování náhodného vektoru. 4) Analýza závislostí v kombinační tabulce. 5) Korelační analýza - Pearsonův a Spearmanův korelační koeficient. 6) Úvod do regresní analýzy. 7) Úvod do analýzy časových řad, analýza trendu časové řady. 8) Metody prognózování dopravy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Písemný test

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku