342-0577/04 – Metody dopravního prognozování (MDP)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOR028 doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se seznámí s různými typy dopravních průzkumů a jejich vyhodnocováním. Dále se seznámí s problematikou měření závislostí, tj. regresní a korelační analýzou, analýzou časových řad vhodnými pro prognózování dopravy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Metody dopravního prognozování se zabývá dopravními průzkumy a jejich vyhodnocováním. Dále se zabývá problematikou měření závislostí, tj. regresní a korelační analýzou, analýzou časových řad vhodnými pro prognózování dopravy.

Povinná literatura:

Křivda, V. Metody dopravního prognózování I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009, 179 s. ISBN 978-80-248-2121-4. Seger, J.; Hindls, R.: Statistické metody v tržním hospodářství. Victoria publishing, Praha, 1995, 435 s. ISBN 80-7187-058-7. Medelská, V., Jirava, P., Nop, D., Rojan, J. Dopravné inžinierstvo. 1. vyd. Alfa Bratislava, 1991, 376 s. ISBN 80-05-00737-X. Hill,T.-Lewicki,P.: Statistics : methods and applications : a comprehensive reference for science, insdustry and data mining. StatSoft, Tulsa, 2006, 832 pp. ISBN 1-884233-59-7.

Doporučená literatura:

Folprecht, J.; Křivda, V. Organizace a řízení dopravy I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 158 s. ISBN 80-248-1030-1. Křivda, V. Základy organizace a řízení silniční dopravy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006, 170 s. ISBN 80-248-1253-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Individuální práce studentů: • Úloha 1 – využití vícenásobné regresní analýzy při prognóze výhledových objemů přepravy. • Úloha 2 – využití gravitačního modelu při určení mezioblastních vztahů. Zápočtový test v polovině a na konci semestru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Individuální práce studentů: • Úloha 1 – využití vícenásobné regresní analýzy při prognóze výhledových objemů přepravy. • Úloha 2 – využití gravitačního modelu při určení mezioblastních vztahů. Zápočtový test v polovině a na konci semestru. Garant předmětu doc. Ing. Michal

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do dopravního prognózování, dopravní průzkumy a jejich členění. 2. Dopravní průzkum intenzit dle TP 189. 3. Náhodný vektor a jeho popis, kovariance, jednoduchý korelační koeficient. 4. Testování nezávislosti v kombinační tabulce. 5. Úvod do časových řad – základní pojmy, dělení časových řad. 6. Analýza trendu časových řad – lineární trend, parabolický trend, exponenciální trend. 7. Analýza trendu časových řad – modifikovaný exponenciální trend, logistická křivka, Gompertzova křivka. 8. Korelační analýza – Pearsonův korelační koeficient, testování lineární nezávislosti. 9. Regresní analýza – základní pojmy, typy regresních funkcí, metoda nejmenších čtverců a její aplikace při odhadu parametrů regresní funkce, vícenásobná regrese. 10. Čtyřfázový model dopravní prognózy – výpočet výhledových objemů přepravy – využití regresní analýzy, metody specifických hybností. 11. Čtyřfázový model dopravní prognózy – určení mezioblastních vztahů – analogické metody. 12. Čtyřfázový model dopravní prognózy – určení mezioblastních vztahů – syntetické metody. 13. Čtyřfázový model dopravní prognózy – dělba přepravní práce, přidělování na síť. 14. Rezerva.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (30) Technologie dopravy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku