342-0581/03 – Air Traffic Management (ULP)

Gurantor departmentInstitute of TransportCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type A
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TEI72 doc. Ing. Dušan Teichmann, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students are familiar with current trends in the allocation of airspace and to determine the distribution of SES.

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

The course provides the possibility of using the SES system, the legislative and technical and technological.

Compulsory literature:

Volner, R.: Air traffic management, učební texty VŠB-TU Ostrava, 2010

Recommended literature:

Volner, R.: Air traffic management, učební texty VŠB-TU Ostrava, 2010

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Průběžná kontrola znalostí v rámci výuky. Závěrečný zápočtový test. Ústní zkouška (2 teoretické otázky).

E-learning

Other requirements

Průběžná kontrola znalostí v rámci výuky. Závěrečný zápočtový test. Ústní zkouška (2 teoretické otázky).

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Mezinárodní úmluvy a předpisy ovlivňující systém uspořádání letového provozu (Annex 11 ICAO, Předpis Doc 4444, Evropské letové předpisy, Předpis L 11, Předpis L 4444, Smlouva o otevřeném nebi). Základní charakteristika systému uspořádání letového provozu a jeho podsystémů (podsystém Letové provozní služby, podsystém Uspořádání vzdušného prostoru, podsystém Uspořádání toku letového provozu). Služby řízení letového provozu (uživatelé a přímí účastníci služeb ŘLP, způsoby řízení služeb ŘLP, technická podpora služeb ŘLP, cíle a systémové požadavky kladené na ŘLP, základní zásady služeb ŘLP uplatňovaných na řízených letištích, požadavky na vybavenost pracovišť ŘLP). Podnik Řízení letového provozu České republiky. Letová dokumentace a proces její přípravy vztažmo k systému uspořádání letového provozu. Pravidla koordinace civilního a vojenského letového provozu. Pravidla koordinace letových provozních služeb a všeobecného letectví. Teoretická východiska identifikace konfliktů v řízeném vzdušném prostoru. Vybrané optimalizační úlohy v systému uspořádání letového provozu. Regulační opatření v systému uspořádání letového provozu. Kapacitní management. Informační systémy pro podporu systému uspořádání letového provozu. Aktuální trendy v systému uspořádání letového provozu. Hodnocení kvality a efektivity systému uspořádání letového provozu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  18
        Examination Examination 65  15 3
Mandatory attendence participation: Exercises – 0% Test Oral Exam

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Exercises – 0% Test Oral Exam

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPL P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2024/2025 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPL K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPL K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2023/2024 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPL P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPL P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2022/2023 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPL K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPL P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2021/2022 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPL K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPL K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2020/2021 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPL P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPL P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan
2019/2020 (N1041A040002) Transport Systems and Equipment (S01) Transport Systems OPL K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory type A study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2022/2023 Summer
2020/2021 Summer