342-0585/01 – Lidský činitel v letectví (LCL)

Garantující katedraInstitut dopravyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HRB076 Ing. Michal Hrbek
SMR46 doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je dosáhnout toho, aby studenti: - byli schopnost porozumět problematice Lidského činitele jako komplexní vědní disciplíny, - pochopili důležitost vlivu lidské výkonnosti na bezpečnost jejich jednání v rizikových oblastech lidské činnosti, kde i při malých selháních hrozí nedozírné následky, - dokázali rozlišovat různé nároky jednotlivých profesí v civilním letectví na znalost problematiky Lidského činitele, - chápali důležitost jednotlivých typů profesních kurzů a školení zaměřených na oblast Lidského činitele včetně rozborů příčin lidského selhání (např. na základě rozboru zpráv z vyšetřování leteckých nehod a incidentů), a - dokázali implementovat získané poznatky do vlastní provozní praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Letectví patří mezi velmi rizikové profesní obory, tzn., že malé selhání člověka nebo techniky může mít nedozírné následky (velké materiální části nebo ztráty na lidských životech). Během vývoje letectví se dlouhou dobu pracovalo především na snižování pravděpodobnosti selhávání letecké techniky, ale se zapomnělo na snižování selhávání člověka, které v současné době představuje cca 75%. Pro pochopení příčin lidského selhávání a možností pro jeho eliminaci je nutné pochopit zákonitosti lidské výkonnosti prostřednictvím poznatků komplexní vědní disciplíny nazývané „Lidský činitel“a jeho zákonitostí v oblasti letectví.

Povinná literatura:

[1] BEŇO, L., DZVONÍK, O. L´udské faktory v letectve, EDIS, Žilina, 2004, ISBN: 80-8070-276-4 [2] Smrž, V.: Zvyšování bezpečnosti letecké dopravy prostřednictvím eliminace nežádoucích aspektů lidského činitele, Habilitační práce, VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2008, 118 stran [3] ŠULC, J., NĚMEC V. Lidský činitel v údržbě letadel, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2006, ISBN: 80-7204-482-6

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné testy a praktická cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. ÚVOD 1.1. Význam letecké dopravy pro regionální a globální ekonomiku 1.2. Vliv lidského činitele na bezpečnost leteckého provozu 1.3. Základní cíle habilitační práce a její přínosy provodní obor 2. STATISTICKÉ ROZBORY LETECKÝCH NEHOD 2.1. Definice leteckých nehod a incidentů 2.2. Statistické přehledy vývoje příčin leteckých nehod a jejich následků 3. LIDSKÝ ČINITEL V OBCHODNÍ LETECKÉ DOPRAVĚ 3.1. Význam LČ 3.2. Potřeba znalosti LČ z hlediska leteckého průmyslu 3.3. Aplikace LČ v leteckém provozu 4. PROJEVY NEŽÁDOUCÍCH ASPEKTŮ LČ V OBCHODNÍ LETECKÉ DOPRAVĚ 4.1. Nezvládání stresových situací 4.2. Lidské chyby a nedodržování postupů a předpisů 4.3. Neadekvátní koncepce výcviku a letových postupů pro LP 4.4. Osobnostní předpoklady členů LP k LN 5. MOŽNOSTI ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI OBCHODNÍ LETECKÉ DOPRAVY POMOCÍ ELIMINACE NEŽÁDOUCÍCH ASPEKTŮ LČ 5.1. Školení zainteresovaných osob v problematice lidského činitele 5.2. Zlepšení systému výběru a výcviku LP 5.3. Zlepšení managementu problémových oblastí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N2301) Strojní inženýrství (2301T003) Dopravní technika a technologie (40) Letecká doprava K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku